Έμπρακτη συμβολή της Περιφέρειας στην υλοποίηση μίας ακόμα Δομής Ατόμων με Αναπηρία

Ξεκίνησε η πρώτη γεωτεχνική έρευνα για τη διερεύνηση του εδάφους σε ιδιόκτητο χώρο του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πάτρας «Η Μέριμνα» με σκοπό την ανέγερσηΚέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) χωρητικότητας 47 ατόμων και δυο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) χωρητικότητας 7 ατόμων, έκαστη.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

"Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι βρισκόμαστε δίπλα στην κοινωνία, υλοποιώντας το όραμα των φορέων, των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους"
δήλωσε ο Αντώνης Χαροκόπος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας και Ββηθός Περιφερειάρχη σε Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Πηγή