Ίδρυση νέας ειδικότητας στο ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐας


Με την έκδοση του σχετικού φύλλου ΦΕΚ…

…(Αρ. Φύλλου 1515/7 Μαΐου 2019), το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την Ίδρυση της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από το νέο σχολικό Έτος 2019-2020.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται για τον Τομέα της Μηχανολογίας και Ειδικότερα για την νέα Ειδικότητα,, δεν έχουν παρά να κάνουν την προτίμηση τους κατά την διάρκεια των εγγραφών.
Με αυτό τον τρόπο, άλλη μια επιτυχία του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, με βάση την τάση της αγοράς και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα ενημερώνουμε στον παρακάτω σχετικό πίνακα όλες τις λειτουργούντες Ειδικότητες.

Πληροφορικής – Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Μηχανολογίας – Τεχνικός Οχημάτων

Διοίκησης και Οικονομίας – Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος – Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού – Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και δικτύων


Πηγή