Αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων στην πόλη και στα χωριά του νησιού μας

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, η δημόσια συζήτηση για τις τροποποιήσεις που θα επιφέρει ο Ν. 4555/2018 – γνωστός και ως «Κλεισθένης Ι» – στην λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοένα και πυκνώνει. Οι αλλαγές που έρχονται στον τρόπο εκλογής των κοινοτικών συμβουλίων είναι σημαντικές αλλά λίγοι φαίνεται να τις γνωρίζουν:

Η κοινότητα θα βγάζει τον πρόεδρο και το συμβούλιο της. Κάθε κοινότητα θα έχει τους δικούς της συνδυασμούς που δεν θα έχουν καμία σχέση με το κεντρικό δημοτικό ψηφοδέλτιο. Ο κάτοικος της κάθε κοινότητας θα ψηφίζει σε ξεχωριστή κάλπη για το κοινοτικό του συμβούλιο και σε άλλη κάλπη για το δημοτικό συμβούλιο και το Δήμαρχο. Καμιά σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στα δύο ψηφοδέλτια, οι ψήφοι στο κοινοτικό ψηφοδέλτιο δε θα μεταφέρονται στο δημοτικό ψηφοδέλτιο και ούτε φυσικά θα συμβαίνει το αντίστροφο.

Η απλή αναλογική ισχύει και για τις εκλογές για τα κοινοτικά συμβούλια. Κάθε συνδυασμός θα εκλεγεί τόσο συμβούλους όσοι αντιστοιχούν στους ψήφους που έχει πάρει.

Οι κοινότητες που έχουν κάτω από 300 κατοίκους θα εκλεγούν μόνο πρόεδρο με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ όσες έχουν πάνω από 300 κατοίκους κοινοτικά συμβούλια με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη στα χωριά της Λευκάδας με πάνω από 300 κατοίκους και από επτά (7) μέλη στην πόλη (κοινότητα Λευκάδας).

Δεν θα υπάρχει «επικεφαλής» στο κοινοτικό ψηφοδέλτιο. Τα κοινοτικά ψηφοδέλτια δεν θα έχουν επικεφαλή, άρα δεν υπάρχει «υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας». Ο πρόεδρος της κοινότητας, θα εκλέγεται από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, με ψηφοφορία μεταξύ αυτών που βγήκαν πρώτοι, από τον πρώτο και τον δεύτερο συνδυασμό.

Οι κοινότητες θα έχουν οικονομικούς πόρους. Μέχρι τώρα η διάθεση πόρων σε κάθε κοινότητα εξαρτιόταν κυρίως από τον Δήμαρχο. Με το νέο νόμο κάθε κοινότητα θα έχει τον δικό της προϋπολογισμό, θα ξέρει δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά τους πόρους που θα είναι στη διάθεση της για την επόμενη χρονιά. Αυτοί θα κατανέμονται κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κοινότητα θα μπορεί να κάνει το ετήσιο πρόγραμμά της και αυτή θα αποφασίζει πότε και πώς θα το υλοποιεί!

Ο ρόλος του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου μιας Κοινότητας επικεντρώνεται στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, στην οργάνωση των κατοίκων σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και στην εκπροσώπηση των συμφερόντων της κοινότητας στο Δήμο. Η ανάδειξη και ιεράρχηση των Κοινοτικών θεμάτων απαιτεί υποψηφίους, στο Τοπικό Συμβούλιο, ικανούς, με γνώση και προσφορά. Οι κοινές θέσεις και επιδιώξεις επιτυγχάνονται μόνο μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και δουλειάς από όλους.

Tags:Κλεισθένης Ι


Πηγή