Από, και προς το Μεγανήσι

Από και προς το Μεγανήσι – Φωτογραφίες Ηλίας
Καββαδάς


Πηγή