Αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ευγηριωτών Λευκάδας η ΑΡΕΤΟΥΣΑ

Απολογιστική γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ευγηριωτών Λευκάδας η ΑΡΕΤΟΎΣΑ

Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30 Στο πολιτιστικό Στέκι Ευγηριωτών Λευκάδος Αργυρουπόλεως 94-96 Αργυρούπολη.

Θέματα:
α) Οικονομικός απολογισμός.
β) Απολογισμός έργου.
γ) Λοιπά θέματα.
δ) Αρχαιρεσίες Συλλόγου.
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία η την εξελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση στην εφορευτική επιτροπή στα γραφεία του Συλλόγου Λ. Αργυρουπόλεως 94-96 Αργυρούπολη την Δευτέρα 6 Μαΐου και την Τετάρτη 8 Μαΐου και ώρα 17:30 έως 20:30.
Δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά ενήμερα.

Το Δ.Σ του Συλλόγου.


Πηγή