Γιώργος Ανδριόλας: Σύγχρονος δήμος – Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη

Οι σύγχρονοι δήμοι έχουν ή οφείλουν να έχουν ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο λειτουργίας από ότι είχαν οι δήμοι τη δεκαετία του 60 και του 70.Πέραν των κλασικών ευθυνών τους για την καθαριότητα,την ύδρευση, την οδοποιία και τον δημόσιο φωτισμό οφείλουν να σχεδιάζουν,να υλοποιούν και να προκαλούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στον τοπικά παραγόμενο πλούτο.Κατάσυνέπεια θα αυξάνουν τα άμεσα και τα έμμεσα έσοδα του δήμου, γεγονός που θα του παρέχει τη δυνατότητα ευρύτερων κοινωφελών έργων. Οι πρωτοβουλίες αυτές, πρέπει να εδράζονται σε δύο άξονες.

Πρώτος άξονας πρέπει να είναι η δημιουργία Υποδομών ασφαλούς και υγιούς ανάπτυξης των επενδύσεων.

Δεύτερος άξονας πρέπει να είναι η λειτουργίατου Δήμου και ως «γραφείου» υποδοχής και υποστήριξης επενδύσεων-επιχειρηματικοτητας, ώστε ο ενδιαφερόμενος[οι] να μη νιώθει μόνος και απροστάτευτος απέναντι στη γνωστή γραφειοκρατία η οποία όχι μόνο δεν διευκολύνει την ανάπτυξη αλλά τις περισσότερες φορές κάνει ότι μπορεί για να εμποδίσει έως και ΝΑακυρώσει επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ο μεγάλοςΔήμοςμαςστοντομέα των Υποδομών έχει ανάγκη δύο μεγάλα έργα.

Το ένα είναι το Επιχειρηματικό Πάρκο.Έπρεπε πολλά χρόνια πριν να έχει δημιουργηθεί στον Δήμο μας ένας χώρος όπου ο κάθε επενδυτής θα μπορεί με ασφάλεια και με καθορισμένο Νομικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό πλαίσιο να υλοποιεί την επένδυση του, χωρίς να φοβάται ότι μετά από λίγο καιρό, κάποιος γείτονας του θα διεκδικήσει το κλείσιμο της επιχείρησης του διότι τον ενοχλεί.ΘεσμικόΠλαίσιο υπάρχει και μάλιστα άριστο (Νόμος 3982/11) και αξιοποιείται με γοργούς ρυθμούς από άλλους Δήμους της χώρας μας.Στον Δήμο μας οι ανάλογες πρωτοβουλίες (μου) σε συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους και συντοπίτες πρέπει να επικαιροποιηθούν και να επανέλθουν στο προσκήνιο, καταγγέλοντας αυτή την φορά όποιους δεν συνδράμουν ή αρνηθούν.

Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, συνδυάζοντας και το νέο και εξαιρετικό θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Νόμος 4513/18), ώστε να προσφέρουμε στην τοπική Επιχειρηματικότητα, ένα Επενδυτικό περιβάλλον με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων περιοχών.

Τοδεύτερο μεγάλο έργο είναι ο σχεδιασμός και η διεκδίκηση για τις παραλιακές ζώνες μας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης.Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε μεγάλες και ποιοτικές τουριστικές επενδύσεις με στόχο μία σταθερή και αειφόρο (τουριστική) ανάπτυξη της περιοχής μας .

Τα δύο προηγούμενα έργα-προτάσεις μπορούν εύκολα να χρηματοδοτηθούν και ταυτόχρονα να ανοίξουν νέους δρόμους πολλών θέσεων εργασίας και πολύ σημαντικής αύξησης του τοπικά παραγόμενου πλούτου.

Προσωπικά πέρα από την ενασχόληση με την καθημερινότητα προσπαθώ χρόνια να συμβάλλω για έναν ΔΗΜΟ που θα είναι Δήμος ανάπτυξης και όχι απλής διαχείρισης.Μόνο εάν ξεφύγουμε από το «μικρό» και δούμε το «μεγάλο» μπορούμε να προχωρήσουμε ΜΠΡΟΣΤΑ. Οι καιροί έχουν αλλάξει και πρέπει να το αντιληφθούμε. Όταν ανέλαβα την ΔΕΥΑΠ υπήρχε κατά μέσο όρο μία διακοπή ανά εβδομάδα. Πήραμε την ευθύνη, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε σε τρία χρόνια ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού. Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται τους τελευταίους δύο μήνες όπου έχουμε ανεπαίσθητα συμβάντα. Δεν πανηγυρίζουμε.Προβλήματα θα υπάρξουν και πάλι, αλλάΔεν θα σταματήσω τις προσπάθειες μου όσο η κοινωνία του Πύργου αισθάνομαι ότι με στηρίζει. Σύμμαχός μας, Εσείς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου

με τον συδυασμό ΜΑΖΙ-ΜΠΡΟΣΤΑ Κώστας Νικολούτσος


Πηγή