Γιώργος Γεωργιόπουλος: Κάνουμε ΝΕΑ ΑΡΧΗ στην καθημερινότητα του πολίτη

Αρχαία Ολυμπία ένας δήμος Καθαρός όλες τις ημέρες του χρόνου

Η Αρχαία Ολυμπία σήμερα δεν είναι μια καθαρή πόλη. Επενδύουμε σε νέες μέθοδους, νέες συμπεριφορές, νέες συνήθειες για όλους

Καταρτίζουμε για πρώτη φορά Επιχειρησιακό Σχέδιο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 • Επικαιροποιούμε και Εφαρμόζουμε τον Κανονισμό Καθαριότητας
 • Εκπονούμε Ειδικά Προγράμματα Αποκομιδής
 • Ανασχεδιάζουμε τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων
 • Καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε πρόγραμμα τακτικής συντήρησης και πλύσης του εξοπλισμού
 • Καθαρισμός και πλύσιμο των κάδων σε όλα τα χωριά του δήμου
 • Εφαρμόζουμε προγράμματα ενημέρωσης και καλές πρακτικές σχετικά με την πρόληψη της παραγωγής
 • Δωρεάν διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά για την επεξεργασία βιοαποβλήτων.
 • Σχεδιάζουμε πιλοτικά προγράμματα διαλογής στην πηγή (συσκευασιών, γυαλιού και οργανικών απορριμμάτων), σε συνδυασμό με ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα μείωσης δημοτικών τελών
 • . Όσο περισσότερο ανακυκλώνουμε, τόσο λιγότερα τέλη θα πληρώνουμε.
 • Επενδύουμε στην υλοποίηση Κινητού Πράσινου Σημείου που θα ενισχύει τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων και παράλληλα θα ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί τους κατοίκους.
 • Στοχεύουμε σε δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα συνοδεύουν τα προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, με έμφαση στους νέους και κυρίως στους μαθητές.


Πηγή