Δέκα νέες μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΓΝ Κέρκυρας.

Υγεία Δέκα νέες μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΓΝ Κέρκυρας.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή 902 μονίμων θέσεων ιατρών ΕΣΥ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ιδρύματος, «στο νοσοκομείο Κέρκυρας κατανεμήθηκαν από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια 10 θέσεις ιατρών (από τις 149 που διέθετε για 26 νοσοκομεία), κατατάσσοντας το νοσοκομείο μας, πρώτο σε αριθμό κατανεμηθέντων θέσεων, σε όλη την υγειονομική περιφέρεια.
Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η υγειονομική περιφέρεια κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου, αλλά και την ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης στελέχωσης με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Στόχος προφανώς είναι να αποκατασταθεί το έλλειμμα που είχε δημιουργηθεί έως το 2015, σε σχέση με τη στελέχωση των νοσοκομείων της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο μας προκηρύσσονται:
1 θέση Παιδιατρικής Επιμ. Β’ (με σκοπό τη δημιουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών)
1 θέση Νεφρολογίας Επιμ. Β΄(οριστική στελέχωση με 3 μόνιμους νεφρολόγους)
1 θέση Παιδοψυχιατρικής Επιμ. Β΄(με την προοπτική της έναρξης λειτουργίας της παιδοψυχιατρικής κλινικής)
2 θέσεις Χειρουργικής Επιμ. Β΄
1 θέση Αιματολογίας Επιμ. Β΄
2 θέσεις Νευρολογίας Επιμ. Β΄
1 θέση Ιατρικής Βιοπαθολογίας Επιμ. Β΄
1 θέση Νευροχειρουργικής Επιμ. Β΄
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019, ώρα 12.00 και λήγει στις 01/07/2019, ώρα 12.00, ενώ οι διορισμοί με το νέο σύστημα προσλήψεων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται επίσης η επαναπροκήρυξη 3 θέσεων μόνιμων ιατρών που είχαν καταστεί άγονες σε προηγούμενες κρίσεις.
Με τις θέσεις αυτές και συνυπολογίζοντας τις επιπλέον 12 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί το τελευταίο έτος και αναμένεται η ολοκλήρωση των κρίσεων,το νοσοκομείο μας αναμένει μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα ,συνολικά, 22 μόνιμους ιατρούς.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν 101 ειδικευμένοι ιατροί (70% κάλυψη του οργανισμού). Με τις προσλήψεις αυτές οι υπηρετούντες αναμένεται να φτάσουν στους 123, όταν προ 3ετίας οι υπηρετούντες ήταν μόλις 79».


Πηγή