Δελτίο Τύπου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 06/05/2019 στο Γ.Ν. Λευκάδας αναλαμβάνουν υπηρεσία 10 νέοι νοσηλευτές και ένας υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι καλύφθηκαν οι θέσεις Χειρουργού και Παθολόγου με Επικουρικούς Ιατρούς, που ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία για τα επόμενα τρία (3) χρόνια.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει την άμεση επαναλειτουργία κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου μας που από χρόνια είχαν κλείσει και σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου συντελεί στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο λαό της περιοχής μας.

Ο στόχος μας παραμένει η Καθολική, Ισότιμη και Δωρεάν πρόσβαση όλων σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ


Πηγή