Δελτίο Τύπου – περιοδείες και ομιλίες Α.ΜΕ.Λ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α.ΜΕ.Λ)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ .

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

Σε αυτή τη συνεδρίασή πιστεύουμε ότι οφείλει να συζητήσει και να πάρει θέση στο μεγάλο θέμα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων του Ιονίου από τις πολυεθνικές.

Μετά την ανάπτυξη μαζικών κινημάτων στα Ιόνια, ενάντια στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του Ιονίου από τις πολυεθνικές της ενέργειας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.) με πρόσφατη απόφασή της τάχτηκε με μεγάλη πλειοψηφία ενάντια σε αυτές τις εξορύξεις.

Αυτή την απόφαση καταψήφισε μόνο η Δημοτική αρχή της Λευκάδας.

Εμείς θεωρούμε ότι ο τεμαχισμός του Ιονίου σε θαλάσσια οικόπεδα και η εκχώρηση τους με μνημονιακούς νόμους, (δυστυχώς και με τη συμφωνία της δημοτικής αρχής) , χωρίς καμιά μέριμνα για το περιβάλλον, σε πολυεθνικές για εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και μάλιστα στην πιο σεισμογενή περιοχή της χώρας και με βασική οικονομική δραστηριότητα τον τουρισμό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής και στο περιβάλλον. Θα αποδώσει ψίχουλα στα κρατικά ταμεία και στην Τ.Α., ενώ οι κίνδυνοι πολεμικής εμπλοκής θα αυξηθούν και η ένταξη της χώρας στους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων θα δυναμώσει.

Πρέπει να καταργηθούν όλες συμβάσεις έρευνας και εξορύξεων υδρογονανθράκων της κυβέρνησης ,με τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις πολυεθνικές της ενέργειας στην Ιόνιο. Να σταματήσουν άμεσα η έρευνα και οι εξορύξεις και στο Ιόνιο.

Στηρίζουμε τα κινήματα που αναπτύσσονται στα Ιόνια, την ¨Ήπειρο και σε όλη την Ελλάδα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και τις πολυεθνικές της ενέργειας.

Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις μαζικών φορέων, ενάντια στις πολυεθνικές της ενέργειας ,όπως της Ε.Λ.Μ.Ε. Λευκάδας

Πιστεύουμε ότι τη Δευτέρα 20 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας έχει μια ευκαιρία, που δεν πρέπει να πάει χαμένη, ώστε να τοποθετηθεί στο μεγάλο αυτό πολιτικό και περιβαλλοντικό θέμα .

Το γραφείο τύπου
Λευκάδα 18 Μαΐου 2019


Πηγή