ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ για την Τοπική Κοινότητα Πόρου – Καθημερινότητα και Υπηρεσίες (VIDEO)

Δημοτικές και Τοπικές Εκλογές 2019

– Δήμος Αργοστολίου – Τοπική Κοινότητα Πόρου – Συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
– Τι θα διεκδικήσουμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πόρου.


Πηγή