ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Καταδικάζουμε απερίφραστα, με τον πιο εμφατικό τρόπο, τo σημερινό περιστατικό βίας εναντίον του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι πρωτόγνωρα στην τοπική μας κοινωνία.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζομένους του Δήμου και καλούμε τον Δήμαρχο να αναλάβει τις ευθύνες του και να φροντίσει άμεσα να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στους εργαζομένους.

Εκ του Γραφείου Τύπου

της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ


Πηγή