«Διεθνής Οργανισμός Κεφαλονιάς» για τους αλλοδαπούς που ζουν στο νησί μας

Οι βασικές επιδιώξεις του Συλλόγου

Σκοπος του Διεθνούς Οργανισμού Κεφαλονιάς (KIO):

Σκοπός της οργάνωσης είναι να προσφέρει μια μηνιαία εκδηλωση με τους κατοίκους της Κεφαλονιάς ευρωπαιους και αλλοδαπους για να συζητήσουν θέματα και ανησυχίες γύρω από την τοπική κοινότητα και πώς μπορεί να υποστηρίξει και να επηρεάσει με βελτιώσεις στο νησί.

Οι απόψεις και οι ανησυχίες του οργανισμου θα εκπροσωπούνται από τον μόνιμο πρόεδρο ο οποίος είναι υποψήφιος που εκλέγεται μέσω του γραφείου του Δημάρχου στην Κεφαλονιά. Αυτό δίνει στο οργανισμο μια πλατφόρμα και σημείο επαφής με το Δημαρχείο της Κεφαλονιάς. Η έδρα θα υποστηριχθεί περαιτέρω από 6 εθελοντές.

Ορισμένα θεματα που θα συζητούνται τακτικά περιλαμβάνουν ορισμένα από τα ακόλουθα:

1. Υγειονομική περίθαλψη

2.Πολιτική και νόμοι.

3.Φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανώσεις

4.Πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες

5.Δρόμοι και βοηθητικά προγράμματα

6. Απόρριψη αποβλήτων

7. Ανακύκλωση

8. Άγρια Ζωή και Διατήρηση

9.Κοινωνική & ψυχαγωγία

10. Ταξίδια & Μεταφορές

11.Πρόνοια και ασφάλεια

12. Δημόσιες εκδηλώσεις

Νίκη Δημητρατου, Χελμάτα Κεφαλονιάς.

  • English Version here


Πηγή