Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου Λευκάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Τρίτη 28/5/19 και ώρα 15.30 σε συνεδρίαση Δ.Σ. με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

Επικύρωση πρακτικών
Διαδικασίες μεταφοράς και κατάταξης των υπαλλήλων των Αστικών Εταιρειών των Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 238 του Ν. 4610/2019
Ανανέωση συνδρομής στον OENET
Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου στο σύλλογο Μπριτζ
Ενημέρωση για λειτουργία εργαστήριων υφαντού στο πλαίσιο του προγράμματος Craft Lab
Λοιπά θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 29 Μαΐου 2019 και ώρα 15.30 με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ


Πηγή