ΕΑΠ: Πρόσκληση για 8 προπτυχιακά και 25 μεταπτυχιακά προγράμματα (αιτήσεις)


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει συνολικά 8 προπτυχιακά και 25 μεταπτυχιακά προγράμματα που θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου του 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι 31/05/2019.

Α) Ειδικότερα βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 412/11-02-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (500 θέσεις)

2. Πληροφορική- ΠΛΗ (1200 θέσεις)

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (1500 θέσεις)

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (800 θέσεις)

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1200 θέσεις)

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (100 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1. Master in Business Administration»-ΜΒΑ (450 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (390 θέσεις)

3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (430 θέσεις)

4. Τραπεζική –ΤΡΑ (455 θέσεις)

5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων -ΔΠΜ (450 θέσεις)

6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (445 θέσεις)

7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (100 θέσεις)

8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων -ΔΧΤ(420 θέσεις)

9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός -ΠΣΧ (260 θέσεις)

10. Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (335 θέσεις)

11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (100 θέσεις)

12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (200 θέσεις)

13. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ (220 θέσεις)

14. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ (300 θέσεις)

15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά -ΜΣΜ (120 θέσεις)

16. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (110 θέσεις)

17. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (90 θέσεις)

18. Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (60 θέσεις)

19. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (30 θέσεις)

20. Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (800 θέσεις)

21. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)

22. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός –ΟΡΘ (180 θέσεις)

Β) Βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 419/16-04-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1. Δημόσια Διοίκηση- ΔΗΔ (500 θέσεις)

2. Διοίκηση Τουρισμού- ΔΙΤ (300 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)

2. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)

3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)

4. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (200 θέσεις)

5. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ (125 θέσεις)

6. Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (250 θέσεις)

7. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)

8. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (150 θέσεις)

9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς – ΑΔΕ (300 θέσεις)

10. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» – ΑΓΓ (200 θέσεις)

11. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)

12. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)

13. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ (60 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.


Πηγή