Ενημερωτικές δράσεις στο Λάππα Αχαΐας


Σας προσκαλούµε στο διήµερο ενηµερωτικών δράσεων για θέµατα υγείας…

…που διοργανώνει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε συνεργασία µε το ∆ήµο ∆υτικής Αχαΐας ,το Σύλλογο Γυναικών Λάππα «Μελισσάνθη», και το Σύλλογο Ατόµων µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη «Ζωή Γλυκιά» µε θέµα «Επίκαιρα θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας».

Την Τετάρτη 15/5/19 και ώρες 18:00-20:00: θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου Λάππα µε θεµατολογία: Ελονοσία, Εαρινές Αλλεργίες, Άσθµα και Σακχαρώδης ∆ιαβήτης.

Την Πέµπτη 16/5/19 και ώρες 09:00-14:00 θα πραγµατοποιηθούν στο χώρο του Συλλόγου <<Μελισσάνθη>> προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι για το κοινό: σπιροµετρήσεις, αλλεργιολογικοί έλεγχοι και υπέρηχοι κοιλιακής αορτής.


Πηγή