Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο)

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πάτρας στα πλαίσια εξωστρέφειας και υψηλής διασύνδεσης με ευρωπαϊκούς εταίρους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) αναπτύσσει συνεχώς δυναμικές συνέργειες με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατάρτισης σπουδαστών μεταλυκειακού επιπέδου.

Έτσι στις 23/05/2019 με στόχο την μελλοντική συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με ευρωπαϊκούς εταίρους που ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το ΔΙΕΚ Πάτρας υποδέχτηκε και ξενάγησε εννέα Βάσκους καθηγητές Επιχειρηματικότητας στο συστεγαζόμενο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας.

Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο)

Οι εννέα καθηγητές ήρθαν στην Πάτρα σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Tknika που έχει έδρα στην Ερρεντερία της χώρας των Βάσκων, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας p-consulting η οποία διαχειρίζεται και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα, μεταξύ άλλων και του Erasmus+.
Στο 2ο ΕΚ Πάτρας έγινε ξενάγηση από τον εκπαιδευτικό κ. Σιάχο Χρήστο, ο οποίος παρουσίασε τέσσερα (04) εργαστήρια του Μηχανολογικού τομέα στους Βάσκους καθηγητές. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τα εργαστήρια Εγκαταστάσεων Ψύξης, Οχημάτων (ΜΕΚ), Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Κατασκευών και Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Συστήματος Αυτοκινήτου.

Ακολούθησε διάλογος με τους καθηγητές του εργαστηριακού κέντρου και τη Διοίκηση του ΙΕΚ όπου συζητήθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των Επαγγελματικών Λυκείων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανάμεσα στις δύο Χώρες.

Οι εννέα καθηγητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εργαστήρια του μηχανολογικού τομέα και σχολίασαν θετικά τον τρόπο οργάνωσής τους.

Μέσα από αυτές τις αμφίδρομες εκπαιδευτικές επισκέψεις δίνεται η δυνατότητα για ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών, ευρωπαϊκή εξωστρέφεια όπως και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των καθηγητών διαφορετικών εθνικοτήτων, τόσο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και στον τομέα οργάνωσης και διοίκησης ενός εργαστηρίου αλλά και εκπαιδευτικών συστεγαζόμενων δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο) Επίσκεψη και ξενάγηση 9 Ισπανών εκπαιδευτικών στο ΔΙΕΚ Πάτρας (φωτο)


Πηγή