Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ενδιάμεσης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Λίβα, κλιμακίου του […]

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/5/2019 επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ενδιάμεσης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Λίβα, κλιμακίου του συνδυασμού «Ζάκυνθος-Ανατροπή-Αναγέννηση» αποτελούμενη από τον υποψήφιο δήμαρχο κ. Αντώνη Κασσιμάτη και μεγάλο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο έλεγχος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και η ενημέρωση του συνδυασμού από τον υπεύθυνο λειτουργίας τους, τον οποίο και ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας έγινε. Συμπερασματικά στο 16μηνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1) Οι ποσότητες των σύμμεικτων απορριμμάτων που προωθούνται για τελική διαχείριση στην μονάδα, είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες λόγω ανεπαρκούς υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαλογής στην πηγή, ανάκτησης και ανακύκλωσης. 2) Έχουμε παραγωγή πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων δεματοποιημέμου υπολείμματος του οποίου η τελική διάθεση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα. 3) Η έλλειψη στέγαστρού στις εγκαταστάσεις δυσκολεύει την απρόσκοπτη λειτουργία τους κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και δημιουργεί επιπλέον σοβαρά προβλήματα στο προσωπικό που εργάζεται σε αντικειμενικά πολύ δύσκολες συνθήκες. 4) Είναι απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών προδιαγραφών λειτουργίας τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικού ελέγχου προκειμένου να αποφύγουμε μια περιβαλλοντική καταστροφή όπως αυτή που συνέβη με τον ΧΥΤΑ του Σκοπού 5) Στην κατεύθυνση αυτή ο συνδυασμός μας από την θέση της δημοτικής αρχής αύριο, θα συνεργαστεί με κάθε συλλογικό κοινωνικό φορέα για την προώθηση αυτού του στόχου


Πηγή