Επείγουσα ανάγκη για αίμα!

Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει τα στοιχεία είναι:

Φωτεινή Παπαδούλη του Δημητρίου στον Ερυθρό Σταυρό!

Ανεξαρτήτως Ομάδας Αίματος, μπορείτε να δώσετε αίμα λέγοντας απλά το όνομα του ασθενή και το Νοσοκομείο.


Πηγή