Ζάκυνθος :Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός επισκευής και συντήρησης των Δημοτικών Σφαγείων

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των Δημοτικών Σφαγείων του νησιού μας, με υποδείξεις του τμήματος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι τις προσφορές τους είναι η 28η Μαΐου 2019. Το άνοιγμα των προσφορών θα λάβει χώρα στις 4/6, όπου θα ορίσει τον ανάδοχο με την καταλληλότερη προσφορά.


Πηγή