Η Βασιλική στο πέρασμα του χρόνου

Φωτογράφο των αναμνήσεων της Λευκάδας έχουμε ονομάσει, και όχι άδικα, τον Fritz Berger. Η ματιά του διεισδυτική και πάντα με αγάπη ακουμπά το νησί μας. Έγινε η δεύτερη μας μνήμη.

Φωτογραφίες στη Βασιλικής στο πέρασμα του χρόνου.


Πηγή