Η ΔΕΥΑΔ τους αγνοεί – Τρία χρόνια διαρροή νερού στην παραλία Αλισσού

Παραπάνω από Τρία χρόνια διαρροή πόσιμου νερού στην παραλία του Άνω Αλισσού.

Οι κάτοικοι , οι επαγγελματίες και η πρόεδρος της Τ.Κ. Αλισσού με έγγραφα που έχουν προσκομίσει στη ΔΕΥΑΔ , έχουν αναφέρει το πρόβλημα αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Το πρώτο έγγραφο στάλθηκε στις 18 Μαρτίου 2016 , μάλιστα κοινοποιήθηκε εξώδικο με δικηγόρο, γιατί την περίοδο εκείνη είχαν δημιουργηθεί πλημμυρικά φαινόμενα λόγω φράξεις τον αγωγού. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών στάλθηκαν κι αλλά έγγραφα , με το τελευταίο στις 19 Απριλίου 2019. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά, το πρόβλημα παραμένει. Ο αγωγός είναι ομβρίων υδάτων ο οποίος καταλήγει στη θάλασσα, όμως το νερό έχει που τρέχει είναι πόσιμο. Αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι υπάρχει διαρροή αγωγού ύδρευσης σε σημείο που δεν έχει εντοπιστεί ακόμη και το νερό πέφτει μέσα στον αγωγό ομβρίων και καταλήγει στη θάλασσα.

Το αποτέλεσμα βέβαια ειναι το ίδιο. 3 χρόνια αδιαφορίας για την επίλυση του ζητήματος. Τρία χρόνια διαρροή πόσιμου νερού , την ίδια ώρα άλλες περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , λένε το νερό νεράκι.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα


Πηγή