Η τελική σταυροδοσία των υποψηφίων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Εκλογές Η τελική σταυροδοσία των υποψηφίων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι σταυροί που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το Πρωτοδικείο:

ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ – ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ ΨΗΛΑ

ΑΝΑΣΑ

ΛΑ.ΣΥ.

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ

ANTAΡΣΥΑ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΙΟΝΙΟ


Πηγή