Κέρκυρα: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός αγκυροβολίας σκαφών στον όρμο Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός αγκυροβολίας σκαφών στον όρμο Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας.

Ένα πάγιο αίτημα γίνεται πραγματικότητα μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ του Καθορισμού Περιοχής Αγκυροβολίας Σκαφών στον όρμο Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της περιοχής Νίκο Κορακιανίτη, τα προβλήματα της γραφειοκρατίας τα οποία ήταν τεράστια ξεπεράστηκαν και πλεον θα υπάρχει μια καθορισμένη ζώνη.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση τονίζεται ότι η αγκυροβολία των σκαφών στην καθορισθείσα θαλάσσια περιοχή θα γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη των κυβερνητών τους, οι οποίοι θα μεριμνούν για την λήψη καταλλήλων μέτρων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και προς αποτροπή πρόκλησης ζημιών από ή σε άλλα αγκυροβολημένα σκάφη.

Επίσης οι κυβερνήτες των σκαφών που αγκυροβολούν στην υπόψη θαλάσσια περιοχή θα μεριμνούν για την λήψη των αναγκαίων μέτρων, έτσι ώστε το σκάφος να διατηρεί ικανότητα και κατάσταση άμεσης ετοιμότητας για πλου, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην καθορισθείσα θαλάσσια περιοχή.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.


Πηγή