Κέρκυρα: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι μετά τις παραιτήσεις…

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι μετά τις παραιτήσεις…

Με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Νικολούζου ορίζονται νέοι Αντιδήμαρχοι:

  • Ο Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου Βασίλειος Άρης Μπαλής ορίζεται και Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
  • Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Καββαδίας ορίζεται και Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
  • Ο Αντιδήμαρχος για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Σπύρος Σκόρδος ορίζεται και Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού.

Επίσης, mε την ίδια απόφαση ορίζονται ως Δημαρχούντες Αντιδήμαρχοι:

  • ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Γουλής, από την έκδοση της απόφασης έως 30.6.19
  • ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Καββαδίας, από 1.7.19 έως 31.7.19
  • ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Άρης Μπαλής.


Πηγή