Κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Παρασκευή.

Δήμος Κέρκυρας Κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Παρασκευή.

Σημερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν δυο κατεπείγουσες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Κέρκυρας. Η 1η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 και η 2η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 16.30.

Οι προσκλήσεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ* Συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 17 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων του Δήμου Κέρκυρας που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 26ηςΜαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (ΦΕΚ τ. Α’/1166/08-04-2019) (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

* Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και της ανάδειξης των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Α’/1166/08-04-2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

*****************

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ* Συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό στις 17 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

 1. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού που αφορά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 2. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού που αφορά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 3. Έγκριση 3ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με Α.Π. 56765/30-11-2018 για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας». (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 4. Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με Α.Π. 56765/30-11-2018 για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 στις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας». (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 5. Έγκριση Απολογισμών Εσόδων – Εξόδων έτους 2018 και Προϋπολογισμών Εσόδων – Εξόδων έτους 2019 δύο εκ των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κέρκυρας (ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις υπηρεσίες ιατρικής εργασίας για το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Δεκεμβρίου 2018 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις υπηρεσίες ιατρικής εργασίας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 21 Μαρτίου 2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της υπηρεσίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ 25-07-2018 ΕΩΣ 13-08-2018 CD-ROM ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΤΕΥΧΗ (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 9. Έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2019 από το Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Σκόρδος).
 10. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταμάτιου Απέργη από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας και αντικατάστασή του (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 11. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταματίου Απέργη από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και αντικατάστασή του (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 12. Αποδοχή παραίτησης της κ. Ευαγγελίας Ράντου από τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και αντικατάστασή της (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 13. Αποδοχή παραίτησης του κ. Σωτηρίου Καζιάνη από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ57 της Π.Ι.Ν.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για τις « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

*Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας.


Πηγή