Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου

Στο πλαίσιο εργασιών κάλυψης ανοιχτού υδραύλακα για κατασκευή πεζοδρομίου της Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου και συγκεκριμένα στη χ/θ 101+160 σε μήκος 15 μ. περίπου στο ρεύμα πορείας προς Πάτρα κατά το χρονικό διάστημα από 07:30 ώρα της 13/5 έως 15:00 ώρα της 15/5/2019.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα της οδού σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση που θα τοποθετήσει ο υπεύθυνος εργολάβος, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος επίβλεψης-συντήρησης αυτής.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει:

α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.
β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και τηνανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.


Πηγή