«Ληξούρι – Παλική, Δράση – Προοπτική»: Αφήστε το δήμο Ληξουρίου να αποφασίσει για την τύχη του

Στις 9-3-2019 ο Δήμος Κεφαλονιάς διασπάται σε τρεις Δήμους. (άρθρο 154,Νόμου 4600/19 Φ.Ε.Κ. 43/9-3-2019, τεύχος Β)

Στις 19-4-2019 ο Δήμος Κεφαλονιάς προβαίνει σε διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς και με την 141/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (23-4-2019) εγκρίνει ομόφωνα την διαδικασία.

Ερωτάμε την Δημοτική Αρχή και τον Αντιδήμαρχο Παλικής και υποψήφιο Δήμαρχο Ληξουρίου κ. Γ. Κατσιβέλη :

-Ποιός ο λόγος επίσπευσης των διαδικασιών δημοπράτησης, όταν τα συγκεκριμένα ακίνητα είναι πάνω από δύο χρόνια κλειστά, με ότι αυτό συνεπάγεται στην απώλεια εσόδων του Δήμου ;
-Ποιός ο λόγος που, σχεδόν με την εκπνοή της δυνατότητας λήψης αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής, λαμβάνεται η συγκεκριμένη απόφαση;
-Ποιός ο λόγος που ο Δήμος Κεφαλονιάς εμφανίζεται να διαφεντεύει την τύχη του Δήμου Ληξουρίου;

Αρμόδιο για τις τύχες του Δήμου Ληξουρίου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές της 26ης Μαΐου.

Αφήστε το Δήμο Ληξουρίου να αποφασίσει ως μόνος κυρίαρχος για την περιουσία και το μέλλον του. Aρκετά όσα πράξατε για την εγκατάλειψη
και απαξίωσή του μέχρι σήμερα.

Ληξούρι 10/5/2019

Από το Γραφείο Τύπου

Του υποψηφίου Δημάρχου Ληξουρίου
Διονύση Αραβαντινού


Πηγή