Μενέλαος Παπασωτηρίου: «Τέλος στη τρελή πορεία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας’»


«Εκπέμπουν ακτινοβολία σε πυκνοκατοικημένες περιοχές»

Στην Πόλη αλλά και σε αρκετές άλλες περιοχές του Δήμου μας, βρίσκονται κρυμμένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, Νόμιμες και Παράνομες.

Είναι γεγονός ότι οι κεραίες μέσω της ακτινοβολίας που εκπέμπουν, επηρεάζουν την υγεία των πολιτών και ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι) αλλά και ατόμων με ειδικά προβλήματα, μάλιστα πολλές από αυτές λειτουργούν κοντά σε σχολεία.

Ο Δήμος θα πρέπει να επανεξετάσει τον τρόπο αδειοδότησης αλλά και να συνδράμει στον κοινωνικό διάλογο και τον έλεγχο των όρων και των ορίων που αυτές λειτουργούν και από την πλευρά του να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων του.


Πηγή