Με επιτυχία η εκδήλωση του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης.

Κοινωνία Με επιτυχία η εκδήλωση του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης.

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε εκδήλωση στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, την Παρασκευή 3η Μαΐου, με θέμα «Προβλήματα Παλιάς Πόλης Κέρκυρας Σχέδιο Διαχείρισης – Υποσχέσεις και Πραγματικότητα».

Σκοπός της ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων των κατοίκων της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, ως ιστορικό κέντρο ενταγμένο στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και οι προτεινόμενοι τρόποι επίλυσης τους, καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητας συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του συλλόγου, κ. Ν. Ολύμπιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Παλαιάς Πόλης και παρουσίασε τις θέσεις του Συλλόγου για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον Δρ. Άλκη Πρέπη, Αρχιτέκτονα, Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εμπειρογνώμονα της UNESCO/ICOMOS με θέμα «Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας – προβλήματα διαβίωσης και διαχείρισης» κατά την οποία παρουσιάστηκαν προβλήματα της Παλιάς Πόλης και πως αυτά έχουν αντιμετωπιστεί από άλλες πόλεις μνημεία.

Επί των θεμάτων αυτών τοποθετήθηκαν στην συνέχεια ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κ. Νικολούζος, η Προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κα. Τ. Ρηγάκου, ο Επικεφαλής του γραφείου Π. Πόλης κ. Λ. Στανέλος, Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Ν. Τρίαντος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κ. Σ. Μπιρμπίλης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία του συνόλου των υποψηφίων Δημάρχων για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Επιτυχία της εκδήλωσης αποτελεί το γεγονός ότι κατάφερε να συγκεντρώσει στην ίδια αίθουσα όλους όσοι την επόμενη πενταετία θα αποφασίζουν για το μέλλον της Κέρκυρας, για να ακούσουν την αγωνία των κατοίκων αλλά και για να τοποθετηθούν – δεσμευτούν επί των παραπάνω θεμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η γενικότερη εικόνα που σχηματίστηκε είναι ότι τα προβλήματα που αναφέρθηκαν και που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι έχουν φτάσει σε εκρηκτική κατάσταση και κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η επίλυση τους αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου διεπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων υποψηφίων Δημάρχων αποδέχεται την ύπαρξη των προβλημάτων και τους τρόπους επίλυσης τους όπως παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο του. Το Δ.Σ. δια του προέδρου του τόνισε με έμφαση ότι θα διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα των μονίμων κατοίκων σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιμένοντας γιά τη συμμετοχή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που επηρεάζουν τη ποιότητα ζωής των κατοίκων της παλιάς πόλης. Σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της UNESCO, «Η συμμετοχή των κατοίκων μπορεί και πρέπει να διευκολύνεται από την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση». Και «Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της προστασίας των ιστορικών πόλεων οφείλουν να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες και χρόνο, ώστε οι κάτοικοί τους να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους, πλήρως ενημερωμένοι». Εξάλλου, καταστατική υποχρέωση του Σχεδίου Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης είναι η λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης, στο οποίο οφείλουν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της πόλης (συμπεριλαμβανομένων και των μονίμων κατοίκων της) – και το οποίο, δυστυχώς, δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα – ώστε οι αποφάσεις του φορέα διαχείρισης να εξασφαλίζουν και να βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, και των μονίμων κατοίκων, αυτών δηλαδή που κρατούν την πόλη-μνημείο ζωντανή.

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Δρ. Αλκιβιάδη Πρέπη και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση, και ζητά την κατανόηση όλων όσοι παρακολούθησαν όρθιοι, ή αποχώρησαν λόγο έλλειψης θέσης, καθώς η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η αθρόα προσέλευση και αγωνία των κατοίκων αναδεικνύει και την ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ και ορθής λύσης των προβλημάτων.


Πηγή