Με επιτυχία η 2η δράση καταγραφής απορριμμάτων στη Ναύπακτο (φωτο)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η 2η δράση καταγραφής θαλάσσιων απορριμμάτων στη Ναύπακτο, του προγράμματος «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα». Το πρωί της Πέμπτης 23 Μαΐου, εκπρόσωποι και εθελοντές των φορέων στο πρόγραμμα, της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Πράσινο+Μπλε» και της Μη κυβερνητικής Οργάνωσης «ΟΖΟΝ», υποδέχτηκαν μαθητές της Δ’ και ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου που συνοδεύονταν από τους εκπαιδευτικούς τους, στο παρατηρητήριο που έχει επιλεγεί για την έρευνα, στην περιοχή του «Πούντου» στην παραλία του Γριμπόβου Ναυπάκτου.

Ο εκπρόσωπος της «ΟΖΟΝ» Τάσος Φιλιππίδης και ο συντονιστής δράσεων του «Πράσινο + Μπλε» Τάσος Ξύδης εξήγησαν τους στόχους του προγράμματος και την όλη δράση, τόσο στα παιδιά όσο και στους εκπαιδευτικούς τους.

Ακολούθως σε ομάδες, με επικεφαλής εθελοντές του προγράμματος και εκπαιδευτικούς, τα παιδιά συνέλεξαν και κατέγραψαν από οριοθετημένες περιοχές διάφορα απορρίμματα (καπάκια πλαστικά, χαρτιά, κουτιά αλουμινίου κ.α), με τα καταγραμμένα στοιχεία να αποτελούν συμπλήρωμα της βάσης δεδομένων παρακολούθησης θαλάσσιων σκουπιδιών που έχει δημιουργηθεί, ως προς την ποσότητα και το είδος των απορριμμάτων που εμφανίζονται στις οριοθετημένες περιοχές καταγραφής.

Με ενθουσιασμό οι μικροί μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα και καταγραφή συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου, κατανοώντας στη πράξη το πρόβλημα με τα θαλάσσια σκουπίδια.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα», του οποίου την ευθύνη έχει η Μη κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ» και χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» με αφορμή την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο «Natura 2000» είναι: Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο +Μπλε» με έδρα τη Ναύπακτο, ο Σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκίδα και ο σύλλογος «Αργώ» με έδρα την Αλυκή Βοιωτίας.

Ο κάθε φορέας έχει αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας σταθμού καταγραφής για την περιοχή του, όπου κάθε 3 περίπου μήνες έως το Φεβρουάριο του 2020 θα υλοποιεί καταγραφές θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα στοιχεία θα επεξεργάζονται για να αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά συμπεράσματα και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η επόμενη δράση για τη Ναύπακτο, στον ίδιο χώρο με τον ίδιο μηχανισμό, υπολογίζεται να υλοποιηθεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου.

Με επιτυχία η 2η δράση καταγραφής απορριμμάτων στη Ναύπακτο (φωτο) Με επιτυχία η 2η δράση καταγραφής απορριμμάτων στη Ναύπακτο (φωτο) Με επιτυχία η 2η δράση καταγραφής απορριμμάτων στη Ναύπακτο (φωτο)


Πηγή