Με 48 υπαλλήλους ενισχύεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Êôßñéï ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò (Í.Å.Ï. Ðáôñþí-Áèçíþí 32, 26441 ÐÜôñá, ÅëëÜäá) / Region of Western Greece Headquarters (32nd, New National Road Patras-Athens, 26441 Patras, Greece)

Με 48 υπαλλήλους ενισχύεται ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μιας και εγκρίθηκαν τα πρώτα αιτήματα μετατάξεων, στο πλαίσιο του δεύτερου Κύκλου Κινητικότητας. Η πλήρωση των θέσεων είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της έχουν σοβαρές ανάγκες σε προσωπικό, καθώς το 2013 είχαν αποδυναμωθεί σημαντικά με την τότε κατάργηση θέσεων και τη διαθεσιμότητα.

Είναι η πρώτη φορά που οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας στελεχώνονται μαζικά, γεγονός που είναι βέβαιο ότι θα εξυπηρετήσει την αποτελεσματικότητα τους ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την παραγωγή έργου σε κρίσιμους τομείς.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικά διαθέτει 183 θέσεις για μετάταξη προσωπικού που κρίθηκαν επιτακτικές και αφορούν όλες τις ειδικότητες και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση επίσης αποτελεί το γεγονός ότι για τις 183 διαθέσιμες θέσεις υποβλήθηκαν συνολικά αιτήσεις από 275 για διάφορες θέσεις, γεγονός που καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων για μετάταξη υπαλλήλων.

«Θέλω να χαιρετίσω αυτή την εξέλιξη και να υποδεχθώ στις Υπηρεσίες μας τους νέους υπαλλήλους», ανέφερε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά η Περιφέρεια υποδέχεται μαζικά μόνιμο προσωπικό. Είχαμε το 2013 την δυσάρεστη εξέλιξη με τις καταργήσεις θέσεων και τη διαθεσιμότητα, επιλογή στην οποία θέλω να θυμίσω ότι η Περιφέρεια είχε αντιταχθεί απ’ την πρώτη στιγμή, ζητώντας τη μη υλοποίησή της. Σήμερα, εκείνη την εξέλιξη διαδέχεται η κινητικότητα και η ενίσχυση των Υπηρεσιών μας. Αισθανόμαστε τους υπαλλήλους ως τους άμεσους και πολύτιμους συνεργάτες μας που είναι διαρκώς παρόντες στις ανάγκες αλλά και στις απαιτήσεις των πολιτών. Είναι οι άνθρωποι που καθημερινά δίνουν τον αγώνα ώστε η Περιφέρεια ν’ ανταποκρίνεται στην αποστολή της».


Πηγή