Μιχαήλ Στρατουδάκης: “Στην υπηρεσίαν του Δήμου”

Ο Μιχαήλ Στρατουδάκης σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Δεν θα μείνει αμέτοχος από τις αποφάσεις στο Δημοτικόν Συμβούλιον Δήμου Πατρέων δήλωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος και Αρχηγός της Δημοτικής Παρατάξεως «ΣΠΙΡΑΛ» Πέτρος Ψωμάς.

Η Παράταξη ιδρύθη στις 16 Φεβρουαρίου τ.έ. και στις εκλογές κέρδισε τρείς (3) έδρες. Είναι εκτός πολιτικού χρώματος. Μετά τις εκλογές ο Πέτρος Ψωμάς δήλωσε ότι όσοι τον ψήφησαν, τώρα στις επαναληπτικές έχουν την απόλυτην ελευθερίαν εκλογής ψήφου και ότι στο Δημοτικόν Συμβούλιον θα υποστηρίξει κάθε πρόταση η οποία αποβλέπει προς το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών». Πρόκειται για σπουδαίαν αναφοράν και αυτή είναι το πνεύμα των Αιρετών. Οι Αιρετοί στην Βουλήν, την Περιφέρειαν και τους Δήμους, εκλέγονται για να υπηρετούν τις ανάγκες της Πατρίδος και όχι για να εναντιώνονται προς τους πολιτικώς αντιθέτους. Το δράμα αυτό κορυφούται στην Βουλήν και οι Αντιπρόσωποι δεν είναι αντάξιοι του προορισμού τους. Πρέπει να αποφασίζουν για το μέλλον της Πατρίδος. Αν υπάρχουν διαφορές να τις συζητήσουν, να βρεθεί λύση και όχι να είναι πεισμόνως αντίθετοι, επειδή τον Νόμον εισηγήθη η Κυβέρνηση. Εκείνη εισηγείται, συζητείται το ΝΣχέδιον και αποφασίζεται η τύχη του.
Ο Πρόεδρος του «ΣΠΙΡΑΛ» Πέτρος Ψωμάς απέδειξε περιτράνως και καλώς έπραξε, ότι θέματα που έρχονται στο Δημοτικόν Συμβούλιον και αποβλέπουν στο καλόν των Πατρών θα τα υποστηρίζει. Αυτός είναι ο προορισμός των εδρών που έλαβε και όχι η εναντίωση στους προτείνοντες. Παράδειγμα που πρέπει να έχει ευρύ αντίκτυπον.

Ευχαριστήριον

Εκ μέρους του υιού μου Ανδρέα – Γεωργίου Στρατουδάκη ο οποίος ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμον Πατρέων ευχαριστώ θερμώς τον Πέτρον Ψωμάν που τον επέλεξε, τους συνυποψηφίους του για την αγάπην που του έδειξαν και όσους τον τίμησαν με την ψήφον τους".


Πηγή