Μόνο 4 παγκάκια στο λιμάνι του Πόρου τα τελευταία χρόνια…

Και ενώ τα προβλήματα στον Πόρο και συγκεκριμένα στο Λιμάνι, που είναι η εισοδος για χιλιάδες κόσμο στο νησί μας είναι πολλά… Το μοναδικό που είδαμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι η τοποθέτηση τεσσάρων (4) παγκακιών.
Η φωτογραφία μιλάει από μόνη της…

1 341
Λιμάνι Πόρου

Εικόνα: Κεφαλονίτες Καραβολάτρες (fb)


Πηγή