Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Καλαμιτσίου «Νερόμυλος»

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαΐου 2019 τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Καλαμιτσίου ¨ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ¨ είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Καρύδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Βεργίνης Κων/νος
Γραμματέας: Γράψα Ουρανία- Κάρμεν
Ταμίας: Μακρυγιώργος Τριαντάφυλλος
Μέλος: Προβοπούλου Αλεξάνδρα
Αναπληρωματικά μέλη:
Καρύδη Νίκη
Μιχαλάτου Λαμπρινή
Καρύδης Νικόλαος


Πηγή