Ντένης Μαλαπέτσας : “Η τεχνολογία ένας δυνατός σύμμαχος στις αγροτικές καλλιέργειες”

Ντένης Μαλαπέτσας :
Βασική μου επιδίωξη μέσα από το θεσμό της περιφέρειας, είναι η ενίσχυση και η στήριξη της αγροτικής παραγωγής, μιας και αποτελεί τον έναν από τους δυο βασικούς πυλώνες της τοπικής μας οικονομίας. Ο στόχος μου είναι η διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από τα οποία μέσω της τεχνολογίας η αγροτική παραγωγή θα αποκτήσει νέες δυναμικές και προοπτικές.

Ο αγρότης θα μπορεί να ελέγχει ο ίδιος τις καλλιέργειές του, και συγκεκριμένα θα μπορεί να παρακολουθεί την ανάπτυξη των φυτών του, και θα είναι σε θέση να βελτιώνει, αλλά και να διατηρεί την ποιότητα του εδάφους για την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών και των ασθενειών, χωρίς την αλόγιστη χρήση γεωργικών σκευασμάτων.

Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω ειδικών ανιχνευτών, που θα συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες και θα μπορούν άμεσα να ερμηνεύσουν τα δεδομένα μέσω ενός λογισμικού προγράμματος από ένα κινητό τηλέφωνο (smartphone). Η τεχνολογία αυτή δεν πρέπει να τρομάζει, καθώς είναι πολύ απλή και διαχειρίσιμη. Αυτό φυσικά που ενδιαφέρει τους αγρότες είναι τα οφέλη, και αυτά είναι ότι πέρα από τη διασφάλιση καλύτερων προϊόντων μέσω της μειωμένης χρήσης των φυτοφαρμάκων, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή καθώς μειώνουμε το ποσοστό των ασθενειών, αλλά είμαστε και σε θέση να γνωρίζουμε και τον κατάλληλο χρόνο συγκομιδής, παράλληλα έχουμε λιγότερα έξοδα για τον αγρότη, αλλά και μείωση παράπλευρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στη σύγχρονη εποχή πρέπει να βαδίσουμε στο δρόμο που ανοίγει η τεχνολογία για να έχουμε πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες καλλιέργειες την ίδια στιγμή, που οι κλιματικές αλλαγές δημιουργούν τεράστια προβλήματα.

Ήρθε η ώρα οι σκέψεις μου να γίνουν πράξεις και μαζί να πρωτοπορήσουμε για το κοινό συμφέρον.


Πηγή