Ξεκίνησε η εγκατάσταση φωτιστών LED, στη Ζάκυνθο

Ξεκίνησε η εγκατάσταση φωτιστών LED από την παραλία Κρυονερίου και σήμερα, τα συνεργεία αλλάζουν τα φωτιστικά στην παράλια Κεριού. Στη συνέχεια θα λάβει χώρα αλλαγή φωτιστικών στον Λαγανά και στον δρόμο της Μπόχαλης. Παράλληλα, γίνονται μετρήσεις έντασης φωτισμού, ώστε σε κάθε κατηγορία δρόμου να τοποθετηθούν τα κατάλληλα φωτιστικά.

Πρόκειται για ένα πλήρες και απαιτητικό έργο με 100% αυτοχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θα έχει δοθεί στην προσφορά του αναδόχου (θα ελέγχεται ανά τρίμηνο). Το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», θα εφαρμοστεί στο αστικό οδικό δίκτυο του νησιού, με εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας 79,69%, με την εγκατάσταση 19.920 φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED και όφελος 12ετίας -όπως ορίζει η σύμβαση- με προβλεπόμενο οικονομικό όφελος για το δήμο.

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ Μ.ΕΠΕ – ECOSTREET ΑΤΕ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ A.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΚΞ ECOGLOB» και η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται στους 8 μήνες. Πρώτα θα εγκατασταθούν φωτιστικά στις τουριστικές περιοχές, πριν αρχίσει η μαζική προσέλευση τουριστών και στη συνέχεια θα φωταγωγηθεί το υπόλοιπο νησί. Για αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Ζακύνθου ζητά από τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ζακύνθου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

  1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου
  2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities
  3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting και στατιστική παρακολούθησης).
  4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).

Με αυτό το έργο ο Δήμος Ζακύνθου εισέρχεται στην εποχή των έξυπνων πόλεων που αξιοποιούν τα μέσα της τεχνολογίας για καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες, αφού πέρα από τα ενεργειακά και χρηματοοικονομικά οφέλη του Δήμου και κατ΄ επέκταση των πολιτών, διαμορφώνεται και παρέχεται η τεχνολογική υποδομή, που θα χρειαστεί το νησί τα επόμενα χρόνια για να αναπτυχθούν και άλλες έξυπνες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης εργασιών καταγραφής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αυτοκινούμενα συνεργεία της αναδόχου εταιρίας και εργολάβων / υπεργολάβων της, θα συλλέξουν επίγεια όλα εκείνα τα γεωχωρικά δεδομένα, των οποίων η θεματική πληροφορία και η γεωμετρική θέση θα συμπληρώσουν τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει προδιαγραφών της σύμβασης. Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονα μέσα που βασίζονται σε γεωαναφερμένες και γεωμετρικά διορθωμένες λήψεις φωτογραφιών με την αξιοποίηση συστημάτων γεωδαιτικών δεκτών δορυφορικού εντοπισμού.

Τέλος, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογικό αναβρασμό και κάποιοι για την απόκτηση περαιτέρω ψήφων, προσπαθούν να σφετεριστούν την υλοποίηση του έργου, προβάλλοντάς το ως δική τους πρωτοβουλία, θέλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι το εν λόγω έργο προτάθηκε και υλοποιείται με ενέργειες της παρούσας δημοτικής αρχής και ανήκει σε όλους τους Ζακυνθινούς.


Πηγή