«Ξεπάγωσαν» προεκλογικά τον Καϊάφα – Αιχμές από Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου για λάθος χειρισμούς της Κ […]

Αιχμές από Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου για λάθος χειρισμούς, σκοπιμότητες και απίστευτη κωλυσιεργία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

«Μετά από πολυετή κωλυσιεργία – για λόγους που γίνονται εύκολα αντιληπτοί – η Κυβέρνηση προεκλογικά και μόνο αποφάσισε να «ξεπαγώσει» το έργο που αφορά στην αποκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του δικτύου υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα». Αυτό τόνισε η τ. Βουλευτής Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου με αφορμή την δημοσίευση από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), της διακήρυξης «Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υποδομών». Ενημερωτικά ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 13 -05 -2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισής τους η 17 -05 -2019 και ώρα 11:00

Η κ. Αυγερινοπούλου τόσο με την ιδιότητά της ως βουλευτής όσο και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είχε ακούραστα εργαστεί για την εξασφάλιση δύο κονδυλίων για τον Καϊάφα, ένα της τάξης των 7 εκατ. ευρώ για τις άμεσες ανάγκες και τη διαχείριση και ένα νεότερο που προωθούσε με το Υπουργείο Ανάπτυξης ύψους περίπου 20 εκατ. Ευρώ για τις τουριστικές υποδομές. Ήταν συνεχείς οι επαφές της με τα αρμόδια υπουργεία, τους εκάστοτε υπουργούς και την ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών. Οι πρόωρες εκλογές και οι λάθος χειρισμοί καθώς και οι σκόπιμες καθυστερήσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κόστισαν στον Καϊάφα την απώλεια πολλών εκατ. Ευρώ καθώς από τα 27 εκατ. ευρώ που είχαν θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλιστεί πλέον διαθέσιμα είναι μόνο τα 5 εκατ. Ευρώ.

Όταν μετά τις εκλογές ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η κ. Αυγερινοπούλου μη απεμπολώντας τους σχεδιασμούς για την προστασία και ανάδειξη του Καϊάφα αναζήτησε τα κονδύλια.

Σε ότι αφορά τα 20 εκατ. ευρώ του υπουργείου ανάπτυξης παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της κ. Αυγερινοπούλου, ουδείς εκ των κυβερνητικών στελεχών ασχολήθηκε- ούτε καν για να βρεθεί ο σχετικός φάκελος.

Όσο για τα 7 εκατ. ευρώ που διαχειρίζονταν το υπουργείο τουρισμού λόγω της καθυστέρησης που προκάλεσαν οι πρόωρες εκλογές, άλλαξε στο ενδιάμεσο η πολιτική της Ε.Ε. για το ύψος χρηματοδότησης τέτοιων έργων και πλέον μπορούσαν να εξασφαλιστούν μόνο 5 εκατ. ευρώ.

«Πολλά εκατομμύρια λιγότερα και πολλά χαμένα χρόνια για τον Καΐάφα!» δήλωσε η Δρ. Αυγερινοπούλου. «Ξεκινάμε πάλι από τη αρχή. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και να αναπτύξουμε την περιοχή μας, με την προώθηση της αξιοποίησης όχι μόνο των λουτρών Καϊάφα, αλλά και του Κουνουπελίου και της Υρμίνης, καθώς άλλων περιοχών στο Ν. Ηλείας, οι οποίες μπορούν εν δυνάμει να αναπτύξουν ιαματικό και ιατρικό τουρισμό. Πρέπει να εργαστούμε εντατικά – τόνισε η κ. Αυγερινοπούλου – γιατί οι κάτοικοι αυτών των περιοχών χάνουν σημαντική πηγή εσόδων που την έχουν ανάγκη».

Συνοψίζοντας, επεσήμανε ότι ο πλούτος των ιαματικών πηγών σε όλη την Ηλεία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης των περιοχών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις υποδομές για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος στην περιοχή.

Το σχέδιο αναβάθμισης

Ενημερωτικά το σχέδιο αναβάθμισης των λουτρών της λίμνης Καϊάφα- με βάση όσα αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη – προβλέπει μεταξύ άλλων

Εγκατάσταση τεχνητών νησίδων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο εκσυγχρονισμού των λουτρών της λίμνης Καϊάφα.

Οι νησίδες θα είναι πλωτές, ελαφριάς κατασκευής σε κατάλληλες θέσεις εντός της λίμνης και θα εξυπηρετήσουν την προσέλκυση της άγριας ζωής. Η πρώτη νησίδα θα τοποθετηθεί στα βόρεια και η δεύτερη στα νότια της λίμνης.

Το έργο εκσυγχρονισμού θα υλοποιηθεί σε ακίνητο της ΕΤΑΔ με έκταση 5.210.342 τ.μ, που περιλαμβάνει:

-Tη λίμνη Καΐάφα

-Tο νησί της Αγ. Αικατερίνης

-Tη χερσαία έκταση περιμετρικά της λίμνης,

-Tην παράκτια ζώνη δάσους και αμμοθινών,

-Τις ιαματικές πηγές του μεγάλου και μικρού σπηλαίου των Ανιγρίδων Νυμφών

-Το νησί της Αγ. Αικατερίνης στη λίμνη Καϊάφα διαμορφώθηκε με τη χρησιμοποίηση προϊόντων εκσκαφών και εκβαθύνσεων προκειμένου να συνδεθούν 2-3 μικρότερες νησίδες που βρίσκονταν στην ίδια θέση.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό την συντήρηση και την αποκατάσταση των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων (με νέα συνολική δυναμικότητα 204 κλίνες) καθώς και των συνοδών υποδομών τους (δίκτυα, πρόσβαση, λιμενικά κλπ.), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και οριοθέτηση ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και συνοδά έργα περιβαλλοντικού περιεχομένου στην περιοχή.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου τουριστικού προορισμού, με δυνατότητες ποιοτικής φιλοξενίας και αναψυχής-αθλητισμού, σε συνδυασμό με ήπιες και εναλλακτικές δραστηριότητες, καθώς και ενημέρωσης για την σημαντική περιβαλλοντική αξία της περιοχής.

Αναλυτικά, θα γίνουν εργασίες στα ξενοδοχεία:

Γεράνιο, κατηγορίας 2 αστέρων για δυναμικότητα 50 κλινών, (διέθετε 77 κλίνες)

Αρήνη, κατηγορίας 3 αστέρων, για δυναμικότητα 50 κλινών, (διέθετε 101 κλίνες και ανήκε στην κατηγορία 1 αστεριού),

Παλαιά Λαϊκά – Ξενών, Α κατηγορίας 2 αστέρων, για δυναμικότητα 50 κλινών, (διέθετε 56 κλίνες και ανήκε σε κατηγορία 1 αστεριού),

Νέα Λαϊκά – Ξενών, Β κατηγορίας 2 αστέρων, για δυναμικότητα 20 κλινών, (διέθετε 50 κλίνες, και ανήκε σε κατηγορία 1 αστεριού).

Στις τουριστικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται και το ξενοδοχείο Ολυμπία που ήδη λειτουργεί.

Στη βορειοανατολική όχθη του νησιού θα γίνει αποκατάσταση και επέκταση ενός προβλήτα σε υφιστάμενη θέση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων αναψυχής που θα περιλαμβάνει και εγκατάσταση πλωτής λεκάνης αποθεραπείας, καθώς και συντήρησης. Προβλέπεται επίσης η επέκταση ενός δεύτερου υφιστάμενου προβλήτα για την εξυπηρέτηση μικρών πλοιαρίων, που θα πραγματοποιούν τη μεταφορά προς και από την απέναντι όχθη της λίμνης όπου βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά.

Επίσης, θα γίνει εγκατάσταση παρατηρητηρίων άγριας ζωής σε κατάλληλες θέσεις στην περίμετρο της λίμνης, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάδειξη μέσω της παρατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση ενημερωτικών περιπτέρων, σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, καθώς και μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/Β_Διακήρυξη_ΚΑΪΑΦΑΣ_v10_FINAL_ΑΔΑΜ_signed.pdf


Πηγή