Οι θέσεις της παράταξης «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα» για την αγροτική οδοποιία


Στη δημοσιότητα έδωσε τις προγραμματικές του θέσεις για την αγροτική οδοποιία ο συνδυασμός «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα» με επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχο τον Σπύρο Μυλωνά.

Όπως αναφέρει «Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει έκταση 572.220 στρεμμάτων.

Οι κάτοικοι κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών δρόμων. Σε έναν Δήμο με αυτά τα χαρακτηριστικά αναμφισβήτητα η αγροτική οδοποιία είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους κυρίως των χωριών του. Υποχρέωση της εκάστοτε δημοτικής αρχής είναι με προγραμματισμό και σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων να σχεδιάζει παρεμβάσεις που θα επιλύουν ριζικά τα προβλήματα, ιεραρχώντας τις ανάγκες, βάζοντας προτεραιότητες, αξιοποιώντας και το τελευταίο σπυρί από τα αδρανή υλικά με τρόπο ώστε να πιάνει τόπο.

Η εικόνα των αγροτικών δρόμων του Δήμου μας σήμερα είναι άθλια, δυσκολεύει την καθημερινότητα των δημοτών και σε πολλές περιπτώσεις η κατάστασή τους είναι τόσο άσχημη που δεν τους επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στις περιουσίες τους. Τα πέντε χρόνια της θητείας της απερχόμενης δημοτικής αρχής δεν έγινε τίποτα το ουσιαστικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αγροτικής οδοποιίας παρότι ο Δήμος μας προμηθεύτηκε με απευθείας αναθέσεις αδρανή υλικά αξίας 300.000,00 €, παρότι δεν υπήρξε ούτε μια μέρα που το φορτηγό του Δήμου να μην μετέφερε αδρανή υλικά και παρότι σε ορεινές Κοινότητες υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί υλικό όπως η μπελενίτσα κατάλληλο για τη διάστρωση σε αγροτικούς δρόμους, το πρόβλημα της αγροτικής οδοποιίας αντί να βρίσκεται σε ύφεση βρίσκεται σε έξαρση.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη συνέβη διότι η διαχείριση στον ευαίσθητο τομέα της αγροτικής οδοποιίας υπήρξε φαύλη, πρόχειρη, αποσπασματική, ανοργάνωτη και ρουσφετολογική σε εγκληματικό βαθμό. Τι να θυμηθεί κανείς για το βίο και την πολιτεία των αρμοδίων, τόσο του δημάρχου όσο και του αντιδημάρχου πάνω στο ζήτημα αυτό; Τους σωρούς από αδρανή υλικά σε όλη την επικράτεια του Δήμου, όπου όποιος προλάβαινε έπαιρνε υλικά; Την κατά παραγγελία τύπου delivery χαλίκια στις αυλές και τα μαντριά των ημετέρων; Τη συνεχή και αδιάλειπτη υπόσχεση του δημάρχου ότι θα έρθει η ΜΟΜMΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αγροτικής οδοποιίας στις νότιες Κοινότητες του Λαρισού και της Ωλενίας; Την ακατάσχετη υποσχεσιολογία για διόρθωση των λαθών και αλλαγή πολιτικής πάνω στο ζήτημα αυτό;

Στρατηγικές επιλογές και δεσμεύσεις

Για εμάς αποτελεί μονόδρομο και συνειδητή πολιτική επιλογή η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγροτική οδοποιία με στόχο τη λειτουργία του Δήμου και στον τομέα αυτό προς όφελος του δημότη, τη συνεχή βελτίωση του δικτύου αγροτικών δρόμων και την αξιοποίηση κάθε οικονομικού πόρου για έργα βελτίωσης στην αγροτική οδοποιία.

Βασική μας προτεραιότητα και δέσμευση είναι η συντήρηση του δικτύου των αγροτικών δρόμων σε άμεση συνεργασία με τους προέδρους και τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ιεραρχώντας ανάγκες και επιλύοντας τα προβλήματα με ριζικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Άμεσα με την εκλογή μας θα γίνει η δημοπράτηση των δύο ενταγμένων έργων αγροτικής οδοποιίας ύψους 1.055.000,00 € σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρονίζει από πέρυσι τον Μάιο στα συρτάρια του Δήμου και αφορά στην ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων μήκους 8 και πλέον χιλιομέτρων στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Λακκόπετρας, Λιμνοχωρίου, Σαγαιΐκων και Μετοχίου.

Πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος

Οι ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας είναι οι παρακάτω :

  • Θα κληθούν τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων να ιεραρχήσουν τις ανάγκες των χωριών τους βάζοντας προτεραιότητες.
  • Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με τις υπηρεσίες του και με δεδομένες τις προτεραιότητες των Κοινοτήτων θα εκπονεί πρόγραμμα παρεμβάσεων για ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος που κάθε φορά θα αναλαμβάνει να επιλύει.
  • Οι παρεμβάσεις θα έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνουν την επισκευή του δρόμου, τη διάστρωση των αδρανών υλικών, τη διάνοιξη των αποστραγγιστικών αυλακών ( γράνες ) στις πλευρές του δρόμου, την τοποθέτηση γεφυριών όπου απαιτείται για την πρόσβαση των δημοτών στις περιουσίες τους και κάθε άλλη παρέμβαση αναγκαία ανά περίπτωση για την εύρυθμη λειτουργία του δρόμου.
  • Αδρανή υλικά δεν θα σωριάζονται, δεν θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ημετέρων, δεν θα σπαταλούνται και θα αξιοποιούνται πάντα για όφελος των πολλών.
  • Εκπόνηση μελετών για τη διάνοιξη, διαμόρφωση και επισκευή αγροτικών δρόμων για άντληση πόρων από πηγές όπως το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το ΕΣΠΑ και άλλα, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να προσεγγίζουν άνετα τις περιουσίες και τις ιδιοκτησίες τους».


Πηγή