Οι προγραμματιστικές θέσεις του συνδυασμού του Σπ. Μυλωνά για Παιδεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό και Νεολαία


Τις προγραμματικές του θέσεις για τους νευραλγικούς τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας παρουσίασε ο συνδυασμός «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα» με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον Σπύρο Μυλωνά.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Ο Δήμος, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, υποχρεούται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, να προνοεί για τη νεολαία και τις μαθητικές κοινότητες.

Αξιοποιούμε και αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες υποδομές και διεκδικούμε την κατασκευή νέων. Αφουγκραζόμαστε τις τοπικές πνευματικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες και προσπαθούμε να τους δώσουμε δημιουργική διέξοδο. Συνεργαζόμαστε με τους ντόπιους δημιουργούς, συλλόγους και νέους επιστήμονες αλλά και με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, με βασικές μας αρχές τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το σεβασμό της ιδιαιτερότητας και της ελεύθερης έκφρασης.

Αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναζητούμε μεθόδους ανταποδοτικότητας των δράσεών μας και επεξεργαζόμαστε τρόπους διασύνδεσης και ενεργούς συνέργειας με τους τομείς του τουρισμού, της ανάπτυξης και της εργασίας.

Παιδεία

Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, έχει πραγματοποιήσει σοβαρά έργα υποδομών σχολικής στέγης στο Δήμο μας. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τις νέες αυτές σχολικές μονάδες, να συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση και αναβάθμισή τους και να διεκδικήσουμε τη χωροθέτηση και κατασκευή νέων όπου απαιτείται. Περαιτέρω, και στον τομέα της παιδείας ο Δήμος, ως άμεσος γνώστης των τοπικών ζητημάτων και ιδιαιτεροτήτων, οφείλει να συνεισφέρει με δράσεις αλληλεγγύης και δια βίου μάθησης στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε:

 • Τη θεσμική αναβάθμιση του τομέα Παιδείας σε μόνιμη αυτοτελή αντιδημαρχία για τη συστηματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και την Ένωση Συλλόγων Γονέων.
 • Την αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών με στόχο τη στήριξη της εν γένει διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων με πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση και κατανομή των πόρων και τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών.
 • Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων σχολικής στέγης στις δομές της πρωτοβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης όπου παρατηρούνται προβλήματα με ενοικίαση οικημάτων ή την προσθήκη αιθουσών με προοπτική την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων.
 • Άμεση προτεραιότητα μας αποτελεί η κατασκευή κτιρίου για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο.
 • Τη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου ενισχυτικής διδασκαλίας σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των δασκάλων και των καθηγητών και ιδιώτες εθελοντές.
 • Τη σύνδεση με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πάτρας, στην προοπτική δημιουργίας παρόμοιας δομής στην Κάτω Αχαΐα, και την υποβοήθηση του έργου του δεύτερου ΣΔΕ που λειτουργεί εντός των φυλακών Αγίου Στεφάνου.
 • Τη σύσταση Σχολής Γονέων για την υποβοήθηση των οικογενειών, και ιδίως των νέων γονιών, στο πολυσύνθετο έργο τους με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και συμβουλευτικής.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην ανάπλαση των σχολικών αυλών, την αξιοποίηση των σχολικών αθλητικών χώρων και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την απόκτηση διατροφικής συνείδησης, την ενθάρρυνση συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις, την ανάπτυξη αισθήματος φιλοζωίας, δράσεις ανακύκλωσης κλπ.
 • Την ενθάρρυνση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε όλα τα σχολεία με την οργάνωση μαθητικού και νεανικού φεστιβάλ.

Πολιτισμός

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο πολιτισμός καλείται να ανταποκριθεί σε δύο μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας. Από τη μια βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς προσφέρει μια συνολική αναπτυξιακή και ανθρωπιστική θεώρηση. Η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου καθιστά, μέσω συνεργειών με άλλους κλάδους, όπως ο τουρισμός, μια περιοχή ελκυστική για ποικίλες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Από την άλλη ο πολιτισμός, ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, αποτελεί βασικό στοιχείο συμμετοχικότητας, άσκησης δικαιωμάτων, άρσης των διακρίσεων και εν τέλει κοινωνικής συνοχής. Η συμμετοχή και η δημιουργία αποτελούν προϋποθέσεις για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα. Στο περιβάλλον αυτό ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής με την εφαρμογή πολιτικών προστασίας του τοπικού πολιτισμού και προβολής της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ο πολιτισμός δεν αποτελεί σήμερα προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Μονάδες απαξιώνονται ή υπολειτουργούν ενώ η εκτέλεση αντίστοιχων έργων παραπέμπεται στις καλένδες. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αντιμετωπίζονται επιλεκτικά, οι ντόπιοι δημιουργοί μένουν στο περιθώριο ενώ η πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί βήμα προβολής και εξυπηρέτησης αλλότριων σκοπών. Ο τόπος μας καταναλώνει, δυστυχώς, πολύ περισσότερα πολιτιστικά προϊόντα (και συχνά υποπροϊόντα) απ’ όσα παράγει.

Για το ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ο πολιτισμός αποτελεί δύναμη για τον τόπο και προνομιακό χώρο άσκησης πολιτικής. Για το λόγο αυτό στοχεύουμε:

 • Στη σύσταση δομής της οποίας θα προΐσταται ο δήμαρχος και θα συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου για το συντονισμό των δράσεων και την αξιοποίηση εθελοντών πολιτών. Σεβόμαστε την αυτονομία και την αυτοτέλεια των συλλόγων και συνεργαζόμαστε θεσμικά μαζί τους για την ανάπτυξη κλίματος ευγενούς άμιλλας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ενισχύουμε άμεσα τις δράσεις τους με την προμήθεια εξοπλισμού και τη σύνταξη κανονισμού διάθεσής του.
 • Εξετάζουμε το ενδεχόμενο σύστασης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικού και παραγωγικού σκοπού για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών στην προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
 • Στην ανάδειξη των καταγόμενων από το Δήμο μας ανθρώπων του πνεύματος και των τεχνών που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και παραμένουν εν πολλοίς αναξιοποίητοι με παράλληλη αξιοποίηση των ντόπιων πνευματικών δημιουργών και καλλιτεχνών και των νέων επιστημόνων που μετά τις σπουδές τους επιλέγουν να επιστρέψουν στον τόπο τους.
 • Στην αναβάθμιση του θεσμού των ΔΥΜΑΙΩΝ σε ετήσιο φεστιβάλ ανάδειξης του τοπικού πολιτισμού με τη συμμετοχή ντόπιων δημιουργών ώστε η Δυτική Αχαΐα να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών και επισκεπτών.
 • Στη δημιουργία ετήσιου πολιτιστικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει το σύνολο των εκδηλώσεων με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας.
 • Στη στήριξη και αναβάθμιση των θρησκευτικών πανηγύρεων και λαϊκών εορτών για την ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων, των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού και τη σύνδεσή τους με την τοπική οικονομία.
 • Στην ανάδειξη των χώρων φυσικής, αρχαιολογικής, θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας και την αξιοποίησή τους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και μουσικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Στην ολοκλήρωση των ημιτελών έργων, όπως το πολύπαθο σινεμά Κριμπά, και την απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Ο σχεδιασμός νέων έργων απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Στα πλαίσια αυτά εξετάζουμε τη δυνατότητα δημιουργίας θεατρικής σκηνής και δημοτικού κινηματογράφου.
 • Στην ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού με τη δημιουργία μουσείου.
 • Στην επισκευή και συντήρηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων για την υλοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων από συλλόγους και φορείς.
 • Στην ανάδειξη της ιστορίας του τόπου και τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης με τη δημιουργία τοπικού ιστορικού και φωτογραφικού αρχείου σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αρχεία Νομού Αχαΐας), το Μουσείο Τύπου της Πάτρας και τοπικούς συλλέκτες ή παραγωγούς αρχειακού υλικού. Εργαζόμαστε συστηματικά για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδόσεων (φυλλάδια, λευκώματα, βιβλία κλπ.) και τη διάθεσή τους στις τουριστικές μονάδες της περιοχής.
 • Στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλες τις μορφές της τέχνης και την εμψύχωση κάθε ατομικής ή συλλογικής πρωτοβουλίας (θέατρο, μουσική, εικαστικά κλπ.).
 • Στον επανασχεδιασμό του ρόλου της δημοτικής βιβλιοθήκης και την ένταξή της στο γενικότερο σχεδιασμό μας για την προώθηση της ανάγνωσης και της βιβλιοφιλίας.
 • Στη συνεργασία με τοπικούς και μη φορείς (Πανεπιστήμιο και ΑΤΕΙ Πάτρας, ΔΗΠΕΘΕ Πατρών κλπ.) και τη σχολική κοινότητα για τη διοργάνωση συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων.
 • Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της μουσικής παιδείας και την ίδρυση φιλαρμονικής.

Αθλητισμός – Νεολαία

Για το ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ένας σύγχρονος Δήμος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες υποδομές για τη σωματική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητεςτων δημοτών και ιδίως των νέων και να συμβάλλει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Μέσα από τα ομαδικά αθλήματα και σπορ καλλιεργούμε έννοιες όπως η φιλία, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η εργατικότητα, η επιμονή, η αυτοπεποίθηση και δημιουργούμε αυριανούς δραστήριους και ενεργούς πολίτες απαραίτητους για την κοινωνία μας.

 • Βάζουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας τη νεολαία του Δήμου. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των νέων στα κοινά με τη λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας δίνοντας την ευκαιρία στους αυριανούς πολίτες να συμβάλλουν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.
 • Δημιουργούμε δομή ενημέρωσης σε θέματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, υγείας, εθελοντισμού, πολιτισμού και κοινωνικής ένταξης. Αναδεικνύουμε τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των νέων και συνεργαζόμαστε μαζί τους για την οργάνωση φεστιβάλ νεολαίας.
 • Συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού με τη διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων για την ανάδειξη νέων ταλαντούχων αθλητών.
 • Καθιερώνουμε δράσεις μαζικού λαϊκού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες αλλά και συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού δημιουργώντας ευκαιρίες άθλησης για όλους τους δημότες.
 • Αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, σωματεία και φορείς.
 • Ενισχύουμε και στηρίζουμε όλα τα αθλητικά σωματεία και συλλόγους του Δήμου προβάλλοντας την ιστορία και την προσφορά τους με σκοπό την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας και αμοιβαίου κλίματος εμπιστοσύνης.
 • Μεριμνούμε για τηνπεραιτέρω ανάπτυξη των ορεινών και θαλάσσιων σπορ σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες.
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την ευρύτερη στήριξη της ιστορικής ομάδας της ΑΧΑΪΚΗΣ αναδεικνύοντας το ρόλο της στην τοπική κοινωνία με την έκδοση ειδικού λευκώματος με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων λειτουργίας της.
 • Αξιοποιούμε τις φυσικές ομορφιές του Δήμου για μη οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες (ποδήλατο, βάδισμα στη φύση, ήπια άσκηση με χρήση οργάνων, ανώμαλος δρόμος).
 • Στηρίζουμε προγράμματα γνωριμίας και εκμάθησης αθλημάτων και συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της γνώσης για τον αθλητισμό με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την προσπάθεια διατήρησης και προβολής της αθλητικής παράδοσης της περιοχής μας.
 • Εξετάζουμε τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος αθλητιατρικής στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας για την παροχή υπηρεσιών σε αθλούμενους και σωματεία».


Πηγή