Ολοκληρώθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός του Καλαμιτσίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός του Καλαμιτσίου από το νέο διοικητικό συμβούλιο και τους χωριανούς.
Ευχαριστούμε πολύ

Tags:καθαρισμός του Καλαμιτσίου


Πηγή