«ΟΡΑΜΑ : Προγραμματικές θέσεις για χωροταξία – περιβάλλον και ανάπτυξη της Κάτω Αχαΐας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Βασική προϋπόθεση για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων είναι η αρμονική ένταξη των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας τους στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης είναι αρμόδια και οφείλει να παρεμβαίνει με την πολιτική της δράση και τις πρωτοβουλίες της στην προσπάθεια δημιουργίας και πλήρωσης εκείνων των όρων που είναι απαραίτητοι γι’ αυτό.

Η παράταξη μας, «Όραμα για την Δυτική Αχαΐα», στους ευαίσθητους αυτούς τομείς, του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, θα προχωρήσει με μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που επιγραμματικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα :

 Την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε ενέργεια που το θέτει σε κίνδυνο.

 Την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη της Κάτω Αχαΐας.

 Την αλλαγή των χρήσεων γης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της μελέτης του σχεδίου ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) με κοινωνική συναίνεση και με γνώμονα την προστασία του δημόσιου χώρου.

 Την πολιτική διεύρυνσης των δημοτικών ακινήτων με την αγορά οικοπέδων για την κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων όπως πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλοπαιδιών κ.λ.π.

 Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.

 Τη δημιουργία πεζοδρομήσεων.

 Τη δημιουργία ζωνών πρασίνου.

 Τον καθορισμό ποδηλατοδρόμων.

 Τη δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολόκληρη η επιδιωκόμενη αναπτυξιακή διαδικασία δεν μπορεί παρά να είναι συμβατή με τις επιταγές της απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος και των οικολογικών συστημάτων και γενικότερα να υπηρετεί και να ικανοποιεί πλήρως τις αρχές της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Στο «Όραμα για την Δυτική Αχαΐα» προτεραιότητά μας αποτελεί η ποιότητα του περιβάλλοντος της Δυτικής Αχαΐας και ως βασικές μας επιδιώξεις έχουμε:

 Την διασφάλιση του περιβάλλοντος με την αυστηρή και συνεχή παρακολούθηση όλων των πηγών υποβάθμισης της Δυτικής Αχαΐας όπως η Β.Ι.Π.Ε., ο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα και τα λατομεία στον Άραξο.

 Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους άλλους φορείς προχωράμε στην ίδρυση και λειτουργία παρατηρητηρίου περιβάλλοντος στην Β.Ι.Π.Ε. το οποίο θα παρακολουθεί καθημερινά κάθε πηγή μόλυνσης και θα διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών σε κάθε περίπτωση.

 Την προστασία των ακτών μας από την διάβρωση με την ενεργό συμμετοχή και στήριξη κάθε προσπάθειας προς την κατεύθυνση αυτή.

 Την προστασία του Πατραϊκού μας με την προώθηση της ίδρυσης φορέα για την προστασία του με την συμμετοχή φορέων όπως η Περιφέρεια, η ΟΤΑ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, η ΒΙ.ΠΕ. κλπ.

 Την απόλυτη και απαρέγκλιτη προστασία του οικολογικού Παρθενώνα της περιοχής αλλά και της χώρας μας που δεν είναι άλλος από τον υγροβιότοπο Κοτυχίου – Στροφυλιάς, ενός οικοσυστήματος που προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR και το πρόγραμμα NATURA.

 Επιδιώκουμε την στενή συνεργασία με τον Φορέα διαχείρισης του υγροβιότοπου Κοτυχίου – Στροφυλιάς, τον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης και την Περιφέρεια σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με βασική προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ήπιων παρεμβάσεων με σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής, οι οποίες θα συνάδουν με τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της, με σκοπό την εν γένει περιβαλλοντική αναβάθμιση του οικολογικού συμπλέγματος Κοτυχίου – Στροφυλιάς.

Αναφορικά με την λατομική ζώνη του Αράξου έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 H ανάγκη της απόλυτης προστασίας της εκπληκτικής συνύπαρξης αιώνων του μεγίστης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας «Τείχους Δυμαίων» με το μοναδικής φυσικής ομορφιάς οικοσύστημα της «Στροφυλιάς» από ενδεχόμενη ανεπανόρθωτη καταστροφή, η αποφυγή των βλαπτικών ενοχλήσεων για τους κατοίκους του Αράξου καθώς και οι βάσιμες ελπίδες και προοπτικές που ανοίγει για τον τόπο μας η καλύτερη αξιοποίηση τους για κάθε μελλοντική τουριστική εκμετάλλευση μας οδηγούν στην αταλάντευτη θέση μας ότι μέσα από ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα η λατομική ζώνη πρέπει να πάψει οριστικά την λειτουργία της με την χωροθέτηση μιας νέας ζώνης σε άλλη περιοχή.

 Μέχρι τότε τα ανταποδοτικά οφέλη από την λειτουργία τους θα πρέπει να αξιοποιούνται μέσα από μια πολιτική ιδιαίτερης μεταχείρισης, ευνοϊκών ρυθμίσεων, πρωτοβουλιών και έργων υπέρ της κοινότητας Αράξου και των κατοίκων της.

 Επίσης καθήκον μας είναι να γίνει η πλήρης αποκατάσταση του φυσικού τοπίου σε κάθε θέση λατομείου που εγκαταλείπεται εντός της λατομικής ζώνης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:

Σε μια σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία δεν νοείται προστασία του περιβάλλοντος χωρίς την δράση της ανακύκλωσης. Βασική μας προτεραιότητα και άμεση επιδίωξή μας είναι η ουσιαστική έναρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλη την επικράτεια του δήμου. Η δράση αυτή θα γίνει παράλληλα με ευρείες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μας σχετικά με την ανάγκη και την αξία της ανακύκλωσης, τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή και το πόσο θετικά επηρεάζει την ζωή μας.

Τα βήματα μας στον ευαίσθητο αυτό τομέα είναι τα ακόλουθα:

 Πρώτα από όλα χωροθετούμε πράσινα σημεία τόσο στην πόλη της Κάτω Αχαϊας, όσο και στα χωριά, στην συνέχεια προχωράμε στην φάση της υλοποίησης τους και σε τελική φάση τα λειτουργούμε.

 Έπειτα από αυτό το βήμα πρωταρχικός μας στόχος είναι η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, δηλαδή σε κάθε νοικοκυριό, επιδιώκοντας την ανακύκλωση των συσκευασιών από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα και άλλα υλικά, την ανακύκλωση των οργανικών υπολειμμάτων αλλά και την αποκομιδή των κλαδεμάτων από κήπους όπως κλαριά, χόρτα και άλλα.

 Συνεχίζουμε διευρύνοντας το πρόγραμμα ανακύκλωσης με τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τις ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και όλων των αντικειμένων που μπορούν να ανακυκλωθούν.

 Επεκτείνουμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης σε δύσκολους τομείς όπως αυτός με τις συσκευασίες και τα υλικά από τις καλλιέργειες των αγροτών που επιτρέπεται ή που μπορούν να ανακυκλωθούν.

 Υιοθετούμε κάθε πρόταση που συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση του προγράμματος ανακύκλωσης του δήμου από όπου και αν αυτή προέρχεται.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ:

Χωρίς την σωστή χωροταξική υποδομή καμία περιοχή δεν μπορεί να προοδεύσει αξιοποιώντας με σωστό τρόπο της χρήσης γης. Οι υφιστάμενη κατάσταση στο δήμο μας επιβάλλει και μας υπαγορεύει να βάλουμε τάξη και να εξορθολογήσουμε τα πράγματα.

Στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις όπως:

 Επανακαθορίζουμε σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες τα όρια των οικισμών και οργανώνουμε με ορθολογικό τρόπο τις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές του δήμου μας.

 Καθορίζουμε τις χρήσεις γης και σχεδιάζουμε την παραλιακή περιοχή ως ζώνη τουρισμού και αναψυχής.

 Ολοκληρώνουμε το Σ.Χ.Ο.Α.Π. στην Δημοτική Ενότητα Δύμης δίνοντας διέξοδο σε πολλούς συμπολίτες μας με την άρση της Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) που περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη της περιοχής, μετατρέποντας την ζώνη της παραλίας σε περιοχή παραθεριστικής κατοικίας και την ζώνη παράλληλα της Εθνικής Οδού σε περιοχή βιοτεχνικής και εμπορικής χρήσης.

 Επιδιώκουμε την εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων ( Σ.Χ.Ο.Α.Π.) και στις άλλες τρεις Δημοτικές Ενότητες Λαρισσού, Μόβρης και Ωλενίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Τα τελευταία χρόνια στην Κάτω Αχαΐαέχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα υποδομών χωρίς, όμως, η συνολική εικόνα της πόλης να αλλάξει προς το καλύτερο.ΗΑχαγιά, παρ’ ότι αποκτά, χρόνο με το χρόνο, χαρακτηριστικά αστικού κέντρου, παρουσιάζει όλα τα μειονεκτήματα χωρίς κανένα από τα πλεονεκτήματά του. Γειτονιές με επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίσματα, χωρίς καθαριότητα, χωρίς επαρκή ύδρευση και φωτισμό, με ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές και χώρους στάθμευσης αλλά και με ηχορύπανση, κυκλοφοριακό, παραβατικότητα και αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας. Το μεγάλομας πλεονέκτημα, η παραλία μας, παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος της αναξιοποίητη.

Η απερχόμενη δημοτική αρχή φάνηκε ανεπαρκής στη συντήρησητωνυπαρχουσών υποδομών και στην ολοκλήρωση των ημιτελών σύμφωνα με τις μελέτες και την κοινή λογική. Ακόμα χειρότερα φάνηκε ανίκανη να παρέμβει στην καθημερινή ζωή της πόλης και του πολίτη με επάρκεια και αποφασιστικότητα. Όχι μόνο έχασε το στοίχημα της καθημερινότητας, αλλά με την ανεπάρκεια, την εσωστρέφεια και την ευθυνοφοβία της έθιξε άμεσα και αρνητικά τα συμφέροντα της Αχαγιάς και ολόκληρου του Δήμου.

Είναι καιρός να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας!

Για το συνδυασμό μας ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ η έδρα του Δήμου πρέπει να λειτουργεί ως διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό, πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο ολόκληρης της Δυτικής Αχαΐας αλλά και ως δημοφιλήςτουριστικός προορισμός με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Στρατηγικά αυτό μπορεί να γίνει με την ανάπτυξή της προς Βορά, τη σύνδεσή της με τη θάλασσα, την ανάπτυξη των Αλυκών και την εκμετάλλευση του παραλιακού μετώπου όλης της περιοχής με ήπιες και συμβατές με το περιβάλλον παρεμβάσεις και τη σύνδεσή τους με τον προαστιακό.

Παράλληλα, με τις αστικές αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο, τη δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, με τακτική καθαριότητα, επαρκή ύδρευση και φωτισμό, με αποτελεσματική υπηρεσία αποχέτευσης, πρόγραμμα ανακύκλωσης, με πρόγραμμα προστασίας των αδέσποτων ζώων, τη δημιουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών και προσβάσιμων από όλους κοινόχρηστων χώρων, με τη δρομολόγηση παρεμβάσεων στην συνοικία των Ρομά, την επιβολή κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων και την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδήλατου η Αχαγιά μπορεί να μετατραπεί σε μια όμορφη, καθαρή, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία του προγράμματός μας, η χαρτογράφηση των αναγκών αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την εξειδίκευση της πολιτικής μας. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων απαιτεί συστράτευση με όσους αγαπούν την Αχαγιά. Με ανταλλαγή απόψεων, δημόσια διαβούλευση και συντονισμό δράσεων, χωρίς προσωπικούς εγωισμούς και εγωκεντρική λειτουργία, συνδιαμορφώνουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Αξιοποιούμε και αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού και μεριμνούμε για την επέκτασή τους. Οι δημοτικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα για εγκατάσταση νέων παροχών και αποκατάσταση των βλαβών.
 • Επισκευάζουμε άμεσα τον δεύτερο υδατόπυργο της πόλης αφού υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
 • Προχωράμε στην ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στις όχθες του Πείρου για την κάλυψη των αναγκών της Αχαγιάς και την ενίσχυση του διαδημοτικού δικτύου.
 • Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας με υπογειοποίηση κάδων και μέριμνα για την αποκομιδή βαρέων αντικειμένων.
 • Προωθούμε δράσεις ανακύκλωσης σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες της πόλης.
 • Προχωράμε στην επικαιροποίηση και αναθεώρηση, όπου απαιτείται, όλων των μελετών που αφορούν στην Κάτω Αχαΐα. Με την αξιοποίηση των εργαλείων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ επιλύουμε τα χρονίζοντα προβλήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής του δημότη με τη διεύρυνση των δημοσίων χώρων (πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, πεζόδρομοι).
 • Εφαρμόζουμε πρόγραμμα αναπλάσεων σε όλες τις γειτονιές με την κατασκευή παιδικών χαρών, την κατασκευή πεζοδρομίων και τον καθορισμό ποδηλατοδρόμων.
 • Εξωραΐζουμε τις εισόδους της πόλης και ανακουφίζουμε το κυκλοφοριακό με την κατασκευή χώρων στάθμευσης.
 • Συμβάλλουμε στην προαγωγή της φιλοζωίας και τη μείωση των φαινομένων κακοποίησης ζώων μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και προχωράμε στην ίδρυση χώρου ενδιαιτημάτων προσωρινής φιλοξενίας με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου παραγωγής αδέσποτων ζώων.
 • Αναδεικνύουμε τη σημασία του ποταμού Πείρου και εργαζόμαστε, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων, για την αποκατάσταση της ζωτικής του σχέσης με την πόλη μέσω μελέτης ανάπλασης και ήπιων παρεμβάσεων. Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική, πολιτιστική και αισθητική ανάπτυξη του οικοσυστήματός του.
 • Συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματικούς φορείς και ενώσεις και ιδιαίτερα τον Εμπορικό Σύλλογο Δύμης και δίνουμε ώθηση στην τοπική οικονομία με κατ’ αρχάς βελτίωση των χώρων όπου διεξάγεται η λαϊκή αγορά και απώτερο στόχο τη δημιουργία στεγασμένης δημοτικής αγοράς.
 • Εργαζόμαστε για τη σύνδεση του προαστιακού με την πόλη, την ανάδειξη του κτιρίου του σιδηροδρομικού σταθμού και την αξιοποίηση της γύρω περιοχής με τη δημιουργία τουριστικού περιπτέρου για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες και τους τουρίστες.
 • Συνεργαζόμαστε με την τοπική εκκλησία για την αποπεράτωση του ναού του Αγίου Ιωάννη και επιλύουμε οριστικά το ζήτημα του κοιμητηρίου.
 • Μεριμνούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, για την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας σε συνεργασία με τις αστυνομικές υπηρεσίες της πόλης.
 • Ιδρύουμε δημοτική αστυνομία γιανα συμβάλει στην βελτίωση του αισθήματος ασφαλείας και να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της πόλης.
 • Προβαίνουμε στη σύσταση και λειτουργία του θεσμοθετημένου Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ως συμβουλευτικού γνωμοδοτικού οργάνου για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τον περιορισμό της μικρομεσαίας εγκληματικότητας.
 • Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές στο συνοικισμό των Ρομά συνδημοτών και συμπολιτών μας (Τσιγγάνικα).
 • Συνεργαζόμαστε αρμονικά με την κοινότητα τους και τους φορείς της Πολιτείας για την υλοποίηση ειδικού προγράμματος για τους οικισμούς Κάτω Αχαΐας και Σαγαιίκων που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα στέγης. Διαμορφώνουμε κανόνες ειρηνικής συμβίωσης και ενσωμάτωσης μέσω του σεβασμού των πολιτιστικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων και της ισονομίας.

Παραλία – Αλυκές

Η Κάτω Αχαΐα ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραλία της και οι όποιες παρεμβάσεις μας, σε συνδυασμό με την επικείμενη επαναλειτουργία του προαστιακού και την ολοένα αυξανόμενη επισκεψιμότητά της, πρέπει να στοχεύουν ακριβώς σε αυτό: τη δημιουργία μιας ζώνης αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθαρής, προσβάσιμης σε όλους, ασφαλούς και λειτουργικής.

Βασικοί μας στόχοι είναι:

 • Ο έγκαιρος και αποτελεσματικός καθαρισμός της παραλίας από τον ποταμό Πείρο έως τις Αλυκές πριν την έναρξη της θερινής περιόδου.
 • Η σύνδεση της πόλης με την παραλίαμέσω της πεζοδρόμησης και της δημιουργίας δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, της διάνοιξης των καθόδων και της πρόβλεψης για ποδηλατόδρομο, χώρους ανάπαυσης και φωτισμό. Ηεπικοινωνία με το παραλιακό μέτωπο θα δημιουργήσει διεξόδους για τους πολίτες οι οποίοι θα μπορούν να πεζοπορούν και να ποδηλατοδρομούν.Άλλωστε ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοιου είδους δραστηριότητες πουσήμερα δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω των δυσμενών συνθηκών(σκοτάδι, αδέσποτα, καθαριότητα κλπ.).
 • Η ανάπλαση της παραλίας με πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης για αυτοκίνητα και ποδήλατα, φωτισμό, δενδροφυτεύσεις για φυσική σκίαση, παιδική χαρά, αποδυτήρια και χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των λουομένων αλλά και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 • Η ανάπλαση των Αλυκών με έργα πεζοδρομήσεων και φωτισμού και η ανάδειξη του παραδοσιακού τους χαρακτήρα ως πρότυπου αλιευτικού οικισμού.
 • Η δημιουργία σύγχρονου αλιευτικού καταφυγίου με παράλληλη ίδρυση φορέα διαχείρισης ο οποίος θα έχει την ευθύνη της φύλαξης, του φωτισμού, της σήμανσης και γενικότερα της λειτουργίας του.
 • Η κατασκευή μαρίνας για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής στις Αλυκές για την προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα.


Πηγή