Ο Δρακουλόγκλωνας για την διαδικασία καταμέτρησης των σταυρών των υποψήφιων Συμβούλων

Αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας

Η καταμέτρηση και η συνακόλουθη δημοσιοποίηση των σταυρών των υποψήφιων (Περιφερειακών και Δημοτικών) Συμβούλων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, αυτοβούλως και πέραν των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, προς το σκοπό της ενημέρωσης των συμπολιτών μας, προέβησαν στην καταμέτρηση και δημοσιοποίηση των σταυρών των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων.

Καταμέτρηση και δημοσιοποίηση που φυσικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι ανεπίσημη.

Τέλος, είναι αυτονόητο πως η παράδοση των εκλογικών σάκων στο Πρωτοδικείο και των σχετικών εκλογικών εγγράφων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, αποτελεί υποχρέωση των δικαστικών αντιπροσώπων και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ουδεμία ευθύνη φέρει επ΄αυτού.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Πηγή