Πάτρα: Τα ποσά που έχει διαθέσει ο ΟΛΠΑ για την κατασκευή του Νότιου Πάρκου

Ανακοίνωση του ΟΛΠΑ ΑΕ για τα ποσά που έχουν διατεθεί στην κατασκευή του Νότιου Πάρκου: «Με αφορμή αναφορές στον τοπικό έντυπο, ηλεκτρονικό τύπο και τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με τη συμμετοχή του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στις δαπάνες κατασκευής του Νοτίου Πάρκου, που δεν αποδίδουν με ακρίβεια την πραγματική εικόνα των ποσών, με τα οποία ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών έχει συμβάλλει στην διαμόρφωσή του, γνωστοποιείται ότι:

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. από το 2014 μέχρι σήμερα, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα λογιστικά στοιχεία που διαθέτει, έχει καταβάλλει για την διαμόρφωση του Νοτίου πάρκου το ποσό των 125.512 €υρώ. Το ποσό αυτό έχει διατεθεί τμηματικά, στο παραπάνω αναφερόμενο διάστημα, για έργα και κατασκευές, μεταξύ των οποίων τμήμα του ποδηλατοδρόμου, ο ηλεκτροφωτισμός και ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς, χωρίς στο ποσό αυτό να συνυπολογίζονται τα έξοδα των έργων δι’ αυτεπιστασίας που έχει δαπανήσει για την αρχική διαμόρφωση του χώρου.

Επιπρόσθετα, σε προγενέστερο διάστημα (έτη 2010 – 2011 ), ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ανέλαβε την δαπάνη για την κατασκευή και διαμόρφωση των αγωγών ομβρίων στην προβολή των οδών Β. Ηπείρου και Ιεροθέου, συνολικού ποσού 89.315 €υρώ, έργο που ήταν προαπαιτούμενο για την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του Νοτίου Πάρκου.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής του ευθύνης και του ρόλου του ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης μας, στο μέτρο που οι κανόνες δημοσιονομικής λειτουργίας του το επιτρέπουν, θα συνεχίσει και στο μέλλον να συμβάλλει σε έργα και δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού εξοπλισμού της πόλης μας.»

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    23 Μαΐου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία