Πίνακες δικαιούχων & χάρτης/πρόγραμμα αυτοψιών Κτηματολογίου

Πίνακες Δικαιούχων για τις επικείμενες αυτοψίες, καθώς και αντίστοιχοι χάρτες με το πρόγραμμα των αυτοψιών, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370904
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370907
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370909
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370911
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370914
ΟΤΑ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340263402
ΟΤΑ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340263903
ΟΤΑ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340263908
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370606
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370607
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370609


Πηγή