Παρούσα σε όλες τις δημοτικές ενότητες η Α.Δ.Κ.Ν-Όλοι οι υποψήφιοι

Ο δήμος Ναυπακτίας είναι μια ιδανική ενότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης. Καθεμία δημοτική ενότητα χωριστά και όλες μαζί έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν με τη συνεργασία όλων. Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ναυπακτίας εκπροσωπείται σε όλες τις δημοτικές ενότητες από αξιόλογους ανθρώπους που διαπνέονται από […]

The post Παρούσα σε όλες τις δημοτικές ενότητες η Α.Δ.Κ.Ν-Όλοι οι υποψήφιοι appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή