Πασχαλινές ευχές του Σεβ. Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου στους Αποδήμους

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2019

Ἐν τῇ Διακαινησίμῳ Ἐβδομάδι καί τῶ Φωτί τῆς Ἀναστάσεως εὐρισκόμενοι εἰσέτι, μαζί μέ τό Ἀληθῶς Ἀνέστῃ ὁ Κύριος, εὐχόμεθα εἰς ὃλους τούς Κεφαλλῆνες Χρόνια Πολλά, ὑγείαν, κάθε πρόοδον καί προκοπήν, διαρκῇ δέ τήν χαράν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τήν καρδίαν ἑνός ἑκάστου καί εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μέ χαράν καί ἰδιαίτερην στοργήν στρέφομεν καί πάλιν φέτος τήν σκέψιν μας, ἐν προσευχῇ, πρός ὃλους τούς Ἀποδήμους ἀδελφούς Κεφαλλῆνες, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐρισκομένους καί ἐργαζομένους, εὐχόμενοι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων, πᾶν ἀγαθόν Αὐτοῦ, ὑγείαν, πρόοδον καί εὐημερίαν ἐν παντί ἒργῳ ἀγαθῷ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Πηγή