Περιοδείες και κεντρικές ομιλίες της παράταξης «Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών»

Το πρόγραμμα των περιοδειών της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών» από 15/5/19 έως και 20/05/19 έχεις ως εξής : ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/19 ΑΠΟ 19:30 & ΕΠΕΙΤΑ: ΣΠΑΤΑ-ΜΙΧΟΪ-ΒΕΛΙΤΣΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 16/5/19 ΑΠΟ 19:30 & ΕΠΕΙΤΑ: ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ-ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ-ΚΑΡΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/19 ΑΠΟ 19:30 & ΕΠΕΙΤΑ: ΓΟΜΟΣΤΟ-ΚΑΡΑΙΙΚΑ-ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ-ΦΡΑΓΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/19 ΑΠΟ 19:30 & ΕΠΕΙΤΑ ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΒΙΔΟΒΑ- ΑΡΑΞΟΣ-ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/19 ΑΠΟ 19:30 & ΕΠΕΙΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-ΧΑΪΚΑΛΙ-ΜΙΤΟΠΟΛΗ-ΚΩΜΗ-ΜΑΖΑΡΑΚΙ […]

The post Περιοδείες και κεντρικές ομιλίες της παράταξης «Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών» appeared first on Westcity.gr.


Πηγή