Πόρος: Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι με την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Στο εκλογικό κέντρο του Πόρου

Κυριακή 12 Μαιού στο εκλογικό κέντρο του Πόρου.
Υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι μαζί με τον υποψήφιο Δημοτικό σύμβουλο Μάκη Τζαμαρία με το συνδυασμό ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Με την νίκη!

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟΥ pdf 001


Πηγή