Σάκης Μπαλιούκος: «Σταθερά η Ενωτική Δημιουργία για την ολοκληρωση της νίκης!»

Ο λαός μίλησε!

Έδωσε την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο (14 έδρες έναντι 12 και μιας).

Την Κυριακή αποφασίζουμε για το Δήμαρχο!


Πηγή